Interpretacje do przepisu
art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3997/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.382.2018.2.MPŁ
     ∟Czy wniesienie przedstawionej części przedsiębiorstwa (zespołu składników majątkowych i niemajątkowych) tytułem wkładu niepieniężnego (jako aportu) do spółki komandytowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.421.2018.1.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Spółce 2 w związku ze zmniejszeniem wkładu Wnioskodawcy w Spółce 1 oraz uregulowania przez Spółkę 1 zobowiązania wobec Wnioskodawcy w związku ze zmniejszeniem Jego wkładu w Spółce 1

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.424.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.423.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.369.2018.2.MPŁ
     ∟Czy zapis art. 8 ust. 1 i ust 2 pkt 1) PDOF w części stanowiącej, iż rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat wspólnika spółki osobowej określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) a w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe – należy rozumieć w ten sposób, że – jeśli w umowie spółki zostanie określone że Wnioskodawca jako wspólnik uczestniczyć będzie w zysku w wysokości 30% to udział Wnioskodawcy w kosztach spółki również wynosi 30%, jeżeli ponadto w umowie spółki znajdzie się zapis, że Wnioskodawca będzie uczestniczył w stratach w wysokości 50%, to czy w zeznaniu rocznym, powstałą stratę może On rozliczyć w wysokości 50% (a nie 30% tak jak koszty)?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.431.2018.4.BO
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy spółki cywilnej i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki cywilnej

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.377.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.466.2018.2.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.514.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.513.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.512.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.381.2018.1.MPŁ
     ∟Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu pieniężnego w Spółce komandytowej?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.271.2018.3.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku ze zmianą umowy spółki osobowej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.226.2018.3.MM
     ∟Opodatkowanie dochodów w związku z uczestnictwem w spółce portugalskiej.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.369.2018.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci znaku towarowego do spółki osobowej.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.275.2018.1.MPŁ
     ∟1) Czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wycofania części wniesionego do Spółki wkładu stanowią przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) W przypadku uznania, że środki, o których mowa w pytaniu nr 1 stanowią przychód Wnioskodawcy, to czy kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość tego wkładu z chwili jego wniesienia w części przypadającej proporcjonalnie na dokonany częściowy zwrot wkładu (obniżenie wkładu)?

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.345.2018.1.MPŁ
     ∟Czy w przypadku pozostawienia w Spółce przez Wnioskodawcę przypadającego na niego wypracowanego przez Spółkę zysku bez wskazania jego przeznaczenia, wypłata tego zysku w późniejszym terminie będzie stanowiła po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.342.2018.4.RR
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy powierniczej

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.348.2018.2.RR
     ∟skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.288.2018.4.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w Spółce komandytowej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.402.2018.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki komandytowej do majątku prywatnego jej wspólników.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.310.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki jawnej, która to prowadziła działalność wyłącznie rolniczą.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.315.2018.1.PSZ
     ∟Czy wydatki związane z wniesieniem Przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, jako wkładu niepieniężnego, do Spółki komandytowej stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawczyni?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.240.2018.1.MR
     ∟1. W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia nieruchomości (wniesionej jako aport) przez Spółkę - w wysokości odpowiadającej wartości faktycznej czy wartości historycznej? 2. Czy otrzymanie środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: podatek PIT)? 3. W przypadku uznania przez organ podatkowy, iż w pytaniu nr 2 powstaje przychód - w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania związaną z uzyskaniem środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.253.2018.1.AK
     ∟Możliwość zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.254.2018.1.KP
     ∟Zwolnienie przedmiotowe dotyczące specjalnych stref ekonomicznych.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.256.2018.1.KP
     ∟Zwolnienie przedmiotowe dotyczące specjalnych stref ekonomicznych.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.296.2018.2.DJD
     ∟Skutki podatkowe zbycia środków trwałych sfinansowanych dotacją

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.298.2018.1.AM
     ∟skutki podatkowe dotyczące zbycia lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej spółki jawnej

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.299.2018.1.AM
     ∟skutki podatkowe dotyczące zbycia lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej spółki jawnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj