Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4350/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.365.2018.1.RS
     ∟Sposób rozliczania dochodów z tytułu pracy z Wielkiej Brytanii.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.488.2018.1.PR
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji spółki w Hongkongu i miejsca opodatkowania sprzedaży tych akcji

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.321.2018.5.JK2
     ∟W zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiąganych poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.451.2018.1.AK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.454.2018.1.JK2
     ∟Czy na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika, a w konsekwencji czy Wnioskodawca ma obowiązek jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych naliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce od wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacanego Pracownikowi?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.447.2018.2.MM
     ∟Opodatkowanie dochodów z dział. gosp. prowadzonej na terytorium Republiki Czeskiej przez położony tam zakład

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.303.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Luksemburga.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.462.2018.1.JK2
     ∟Możliwość odliczenia alimentów wypłaconych byłej żonie od dochodu z tytułu emerytury francuskiej w zeznaniu podatkowym za 2015 r.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.315.2018.2.MKA
     ∟Ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.408.2018.2.AKR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.423.2018.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego i opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 24 lutego 2018 r. oraz obowiązków płatnika

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.425.2018.2.AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni może odliczyć podatek dochodowy zapłacony w Szwajcarii przypadający na dochód uzyskany ze Szwajcarii bez względu na sposób poboru podatku, czy też musi zapłacić podatek od tych odsetek, które zostały opodatkowane w Szwajcarii?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.438.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.352.2018.2.JM
     ∟Obowiązek podatkowy

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.406.2018.2.AKU
     ∟opodatkowania zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.292.2018.2.MM
     ∟W latach 2014-2017 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo dokonania odpisu od podatku w ramach ulgi abolicyjnej w związku z uzyskanym dochodem z tytułu udziału w turniejach/zawodach sportowych organizowanych w Federacji Rosyjskiej i w Holandii. Jeżeli Wnioskodawczyni nie skorzystała z ww. ulgi w zeznaniach podatkowych za ww. lata, może dokonać korekty tych zeznań i odliczyć przysługującą jej kwotę ulgi abolicyjnej. Natomiast ww. ulga nie przysługiwała Wnioskodawczyni w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udziału w zawodach/turniejach sportowych, które były organizowane w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a w konsekwencji w korektach zeznań podatkowych za te lata nie może odliczyć ulgi abolicyjnej od ww. dochodów.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.444.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych z włoskimi rezydentami

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.302.2018.1.MS
     ∟Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce kanadyjskiej będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z Artykułem 15 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Kanadzie (tj. niezależnie od tego czy przedmiotowy dochód podlega opodatkowaniu, czy też jest zwolniony bądź wyłączony z opodatkowania w Kanadzie)?

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.353.2018.2.MR
     ∟Czy od zwrotu podatku od niemieckiego urzędu Wnioskodawca musi zapłacić podatek i wykazać go w deklaracji podatkowej?

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.353.2018.2.KS
     ∟Skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.354.2018.2.KS
     ∟skutki podatkowe zbycia składników majątku przez spółkę komandytową

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.477.2018.1.KS
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.377.2018.2.KR
     ∟Ustalenie obowiązku podatkowego oraz opodatkowania i obowiązku wykazania w deklaracjach podatkowych w Polsce dochodów uzyskiwanych na terytorium Chin w 2017 r.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.226.2018.3.MM
     ∟Opodatkowanie dochodów w związku z uczestnictwem w spółce portugalskiej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.476.2018.1.KS
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji/rozwiązania spółki komandytowej

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.354.2018.1.PSZ
     ∟Czy całość dochodów, bez względu na miejsce położenia źródła przychodów, powinien Pan opodatkować w Polsce, czy podlega Pan tylko ograniczonemu opodatkowaniu, tzn. od dochodów w Polsce opłaca Pan podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce, a od dochodów uzyskanych w Niemczech – podatek w Niemczech? Czy w sytuacji, gdy z powodu większego zlecenia okaże się, że na terenie Niemiec przebywa Pan dłużej niż 183 dni w roku, jednocześnie posiadając cały czas swoje „centrum interesów życiowych” w Polsce, powinien Pan dochód opodatkować w Niemczech

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.354.2018.2.EC
     ∟Opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.373.2018.1.JM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.307.2018.2.EC
     ∟W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.220.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie zasiłku postojowego z Norwegii.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj