Interpretacje do przepisu
art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2013/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.427.2018.2.PR
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za udziały i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji późniejszego zbycia tych akcji

2018.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-413/14-11/18-S/SJ
     ∟koszt uzyskania przychodu w związku utworzeniem nowej spółkę, a następnie wniesienie do niej w drodze wymiany udziałów – udziałów w istniejącej spółce w zamian za udziały w nowej spółce, możliwe jest również, że nowa spółka zbędzie udziały w istniejącej spółce za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-1450/14/18-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez spółkę komandytową do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1326/13/18-5/S/EC
     ∟skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz majątku z tytułu likwidacji spółki jawnej oraz kosztów w związku ze zbyciem akcji i udziałów spółek

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.138.2018.2.AC
     ∟skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do innej spółki kapitałowej

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.117.2018.2.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.116.2018.2.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.24.2018.1.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.23.2018.1.IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.293.2017.1.MC
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Polskich sp. z o. o., w wysokości równej wartości nominalnej własnych akcji wydanych Spółkom cypryjskim w zamian za wkład niepieniężny

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.270.2017.4.BF
     ∟Skutki podatkowe wniesienia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do innej spółki kapitałowej.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.105.2017.1.MG
     ∟Czy nabycie przez Spółkę 2 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 1 w zamian za udziały własne, wydane i objęte przez wspólników Spółki 1, spowoduje powstanie u Spółki 2 przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.107.2017.1.SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.260.2017.2.MZA
     ∟Wymiana udziałów.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.258.2017.2.MZA
     ∟Wymiana udziałów.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.259.2017.2.JW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia udziałów w spółce z o.o. do innej spółki kapitałowej

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.261.2017.2.JW
     ∟Skutki podatkowe wniesienia udziałów w spółce z o.o. do innej spółki kapitałowej

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.247.2017.1.BD
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym nabycie przez Spółkę 2 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 1 w zamian za udziały własne, wydane i objęte przez wspólników Spółki 1, spowoduje powstanie u Spółki 2 przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.224.2017.2.KS
     ∟W zakresie powstania przychodu z tytułu przekazania spółce jawnej w zamian za udziały spółki kapitałowej udziałów spółki zagranicznej.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.228.2017.1.KS
     ∟W zakresie powstania przychodu z tytułu przekazania spółce jawnej w zamian za działy spółki kapitałowej udziałów spółki zagranicznej.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-773/13-1/JW
     ∟skutki dla wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej wnoszenia przez tę spółkę aportów do spółek kapitałowych.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-353/13-1/MZA
     ∟Sposób ustalenia kosztów nabycia udziałów w sytuacji likwidacji zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-352/13-1/MZA
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-351/13-1/MZA
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-14/17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4511-355/15-15//17-S/JŚ
     ∟Koszty uzyskania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za aport.

2017.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/2/415-774/13-1/MZa
     ∟Skutki dla wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej wnoszenia przez tę spółkę aportów do spółek kapitałowych.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-17/14-2/17-S/PSZ
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wniesione aportem udziały w innej spółce z o.o.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-23/14-2/17-S/MR
     ∟Automatyczne umorzenie udziałów sp. z o.o., koszty uzyskania przychodu.

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/415-1072/13-2/17-S/MR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania świadczenia z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółce luksemburskiej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj