Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2599/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.415.2019.3.KK
     ∟skutki podatkowe wypłaty należności: z tytułu zwrotu spadkobiercy udziałów w Spółdzielni związanych z udziałami w Spółdzielni

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.305.2019.2.JK
     ∟Opodatkowanie zwrotu dopłat ze spółki niemieckiej.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.316.2019.1.ENB
     ∟Opodatkowanie emerytur otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.288.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego zbycia udziałów w celu umorzenia – obowiązki płatnika.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-729/15-6/MST
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych w spadku certyfikatów inwestycyjnych.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-733/15-6/DW
     ∟Czy w przypadku przyszłego odpłatnego zbycia bądź umorzenia otrzymanych w ramach działu spadku Certyfikatów Inwestycyjnych, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do pomniejszenia osiągniętych przychodów o wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie bądź objęcie przedmiotowych Certyfikatów Inwestycyjnych?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-732/15-5/KK
     ∟Czy w przypadku przyszłego odpłatnego zbycia bądź umorzenia otrzymanych w ramach działu spadku Certyfikatów Inwestycyjnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia osiągniętych przychodów o wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie bądź objęcie przedmiotowych Certyfikatów Inwestycyjnych?

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-727/15-6/KK
     ∟Czy w przypadku przyszłego odpłatnego zbycia bądź umorzenia otrzymanych w ramach działu spadku Certyfikatów Inwestycyjnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia osiągniętych przychodów o wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie bądź objęcie przedmiotowych Certyfikatów Inwestycyjnych?

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1261/14/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków restrukturyzacji posiadanych aktywów kapitałowych.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.238.2019.3.MN
     ∟Skutki podatkowe nabycia akcji w wyniku realizacji RSU otrzymanych w ramach programu motywacyjnego.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1262/14/19-S/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków restrukturyzacji posiadanych aktywów kapitałowych.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.339.2019.1.MG
     ∟Czy wypłacana przez rząd brytyjski renta wdowia (ang. …) stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy bank jako płatnik powinien pobierać zaliczki od przychodów zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.342.2019.3.KK
     ∟skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych członkowi z tytułu likwidacji Spółdzielni

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.343.2019.1.GG
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.177.2019.4.AA
     ∟Skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do sp. z o.o.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.340.2019.2.EC
     ∟W zakresie sposobu ustalania progów przewidzianych w art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązku dokumentacyjnego w związku z wniesieniem wkładów do spółki osobowej oraz zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.339.2019.1.EC
     ∟W zakresie sposobu ustalania progów przewidzianych w art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-657/15-2/MN
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w Planie Motywacyjnym spółki amerykańskiej.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-656/15-5/KK
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w planie motywacyjnym.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-619/16/19-S/DJ
     ∟Skutki udziału w programie motywacyjnym.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.252.2019.1.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.251.2019.1.LS
     ∟W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.244.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie spowoduje, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment połączenia, powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu). Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia spółek. Przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wypłat gotówkowych na rzecz Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy na moment połączenia spółek. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.243.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie spowoduje, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na moment połączenia, powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu). Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia spółek. Przyjmując za Wnioskodawcą, że w związku z połączeniem nie jest planowane dokonywanie jakichkolwiek wypłat gotówkowych na rzecz Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy na moment połączenia spółek. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z przejęciem przez tę spółkę Spółki Przejmowanej nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.283.2019.3.PR
     ∟w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 23z pkt 1 lit. a-b do wspólników spółek osobowych

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.211.2019.2.AG
     ∟Zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.203.2019.1.RK
     ∟zastosowanie warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c) do wspólników spółek komandytowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.200.2019.2.AM
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 11n pkt 1 lit. a-c do wspólników spółek osobowych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113.KDIPT2-3.4011.285.2019.3.ID
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.286.2019.1.EC
     ∟W zakresie zastosowania warunków zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidzianych w art. 23z pkt 1 lit. a-b do wspólników spółek osobowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj