HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Nota korygująca VAT 2014 Nota korygująca VAT 2014
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2011-2014 Ewidencja środków trwałych oraz wart...
Kalkulator odsetek - rozliczenie wpłat Kalkulator odsetek - rozliczenie wpłat
Dowód zwiększenia kosztów Dowód zwiększenia kosztów
Kalkulator giełdowy 2011-2014 Kalkulator giełdowy 2011-2014
Faktura korygująca VAT 2014 zwrot zaliczki Faktura korygująca VAT 2014 zwrot...
Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2011-2014 Wykaz środków trwałych oraz wartośc...
Księga przychodów i rozchodów rolnik 2011-2014 Księga przychodów i rozchodów rolnik...
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnieDrobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik dla niezaawansowanych.

Interpretacja z 6 sierpnia 2014 r. - opodatkowanie sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji ... czytaj dalej

Interpretacja z 4 sierpnia 2014 r. - Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wypłaty dywidendy niepieniężnej w formie wierzytelności pożyczkowej. ... czytaj dalej

Interpretacja z 31 lipca 2014 r. - Czy wydatki, które ma ponosić Spółka cywilna na zakup usługi polegającej na kompleksowej obsłudze stacji paliw, świadczonej przez Wnioskodawcę w... czytaj dalej

Interpretacja z 31 lipca 2014 r. - Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objętego prawem ochronnym, nabytego w drodze... czytaj dalej

Interpretacja z 31 lipca 2014 r. - Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 31 lipca 2014 r. - Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy samochodów. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: Spis z natury powinien zostać sporządzony w sposób staranny i czytelny. Nieczytelne bazgroły, zagniecenia, plamy  powodują, iż spis jest sporządzony wadliwie. Nie wpływa to jednak na wadliwość samej księgi przychodów i rozchodów. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Kredyty i pożyczki pieniężne
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU 10.62 - skrobia i wyroby skrobiowe
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.30 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-121/14/JK
     ∟(...) metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. mieści się w grupowaniu PKWiU 11.03.10.0 „Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje zawierające alkohol”. Natomiast zgodnie z zasadami metodycznymi Nomenklatury Taryfowej i (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 11.03.10.0


PKWiU 10.39.25.0 - precedens GUS z 2012 r.
     ∟zliofilizowane owoce ananasa.

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 07/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 07/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 33194 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.
PKWiU 2014 + VAT
PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

PKD 2014
PKD 2014

Wybór właściwego symbolu PKD prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo istotny, Wygodne narzędzie z kaskadową prezentacją wszystkich objaśnień dotyczących danego grupowania. Wyszukiwarka PKD. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu.

KŚT i stawki amortyzacji
KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.