HOME | KLASYFIKACJE | STAWKI VAT | KOMENTARZE | INTERPRETACJE | PORADNIKI | POBIERZ | KALKULATORY | WSKAŹNIKI | ADMINISTRACJA

Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014 Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014
Faktura VAT marża 2014 Faktura VAT marża 2014
Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej
Darowizny kościelne Darowizny kościelne
Kilometrówka - ewidencja przebiegu pojazdu 2011-2014 Kilometrówka - ewidencja przebiegu poj...
Ewidencja zatrudnienia 2011-2014 Ewidencja zatrudnienia 2011-2014
Faktura VAT RR 2011-2014 Faktura VAT RR 2011-2014
Dowód wewnętrzny sprzedaży kpir 2011-2014 Dowód wewnętrzny sprzedaży kpir 2011...
program PITy 2013 Program PIT roczny 2013

Pobierz bezpłatnie


Termin płatności
Data wpłaty
Kwota zaległości

Interpretacja z 11 kwietnia 2014 r. - Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. ... czytaj dalej

Interpretacja z 10 kwietnia 2014 r. - Czy prawidłowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z datą wsteczną czyli od dnia 1 stycznia 2012 r. jeśli... czytaj dalej

Interpretacja ogólna z 8 kwietnia 2014 r. - W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1... czytaj dalej

Interpretacja z 7 kwietnia 2014 r. - Prawo do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Remont Kościoła (…)”. ... czytaj dalej

Interpretacja z 4 kwietnia 2014 r. - Czy przychód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego wynikającego z art. 29... czytaj dalej

Interpretacja z 4 kwietnia 2014 r. - Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. ... czytaj dalej

Interpretacja z 4 kwietnia 2014 r. - Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wydatków ponoszonych w celu sprzedaży tych działek.... czytaj dalej

Interpretacja z 3 kwietnia 2014 r. - Zwolnienie gazu zużywanego na cele opałowe przez gospodarstwa domowe. ... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


8% VAT: Materiały pędne i smary dla pożarnictwa
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.133 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 03 - ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:
1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
2) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.20 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2014.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1161/13/WN
     ∟(...) załadunkiem i specjalnym oznakowaniem, które następnie są transportowane i przekazywane na składowisko odpadów niebezpiecznych, są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają one opodatkowaniu (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 39.00.14.0


PKWiU 96.02.19.0 - precedens GUS z 2012 r.
     ∟usługi polegające na wykonywaniu opalania natryskowego

PKWiU 85.51.10.0 - precedens GUS z 2010 r.
     ∟usługi polegające na prowadzeniu zajęć z żeglarstwa sportowego i rekreacyjnego

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


ZUS przedsiębiorców za 03/2014
661,92
270,40
55,07
987,39
716,99
270,40
55,07
1 042,46
ZUS nowe firmy za 03/2014
148,43
270,40
0,00
418,83
160,78
270,40
0,00
431,18
bez chorobowego z chorobowym

Wskaźniki


Dołącz do 32064 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.
PKWiU 2014 + VAT
PKWiU 2014 + STAWKI VAT

Klasyfikacja PKWiU ze stawkami VAT 2014. Odnośniki do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Powiązania z KŚT, PKOB. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Wyszukiwarka kodów / symboli PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

PKD 2014
PKD 2014

Wybór właściwego symbolu PKD prowadzonej działalności gospodarczej jest bardzo istotny, Wygodne narzędzie z kaskadową prezentacją wszystkich objaśnień dotyczących danego grupowania. Wyszukiwarka PKD. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu.

KŚT i stawki amortyzacji
KŚT 2014 + amortyzacja

Klasyfikacja KŚT powiązana ze stawkami amortyzacji PIT i CIT określonymi w ustawach o podatku dochodowym. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Interpretacje GUS i podatkowe do danego symbolu. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.