Interpretacje do przepisu

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


0/365551 - interpretacji podatkowych do przepisu

Brak wyników. Sprawdź, czy w danej ustawie istnieje przepis, który wskazałeś. Jeżeli przepis taki istnieje, być może nie przypisano do niego żadnej interpretacji. W takim wypadku usuń literę, w braku poprawy - usuń punkt, a w dalszym braku poprawy - usuń ustęp. Dla wyszukiwania są wymagane co najmniej numer artykułu oraz nazwa aktu prawnego.
Oczywiście są przepisy, do których jest bardzo dużo interpretacji (np. art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT) i wtedy dalsze wyszukiwanie jest dość żmudne, jednak ilość interpretacji do większości przepisów jest rozsądna, przy czym prezentujemy je poczynając od najnowszych.


teraz czytane:

2015.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-733/15-2/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-374/15/ZK
     ∟Czy dla budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych mogę zastosować indywidualną stawkę amortyzacji nie wyższą niż 33,33%, tak by okres amortyzacji nie był krótszy niż 3 lata, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy dla pozostałych budynków mogę zastosować indywidualna stawkę amortyzacji nie wyższą niż 10%?

2015.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-744/15-4/AM
     ∟Część odsetek, która przypada proporcjonalnie na wartość kredytu która posłużyła sfinansowaniu nabycia komórki lokatorskiej oraz lokalu mieszkalnego służącym do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na nabycie nakładów na adaptację tej części nieruchomości mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

2015.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-940/15-2/MS1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wybór indywidualnej stawki amortyzacji na poziomie 10% dla lokalu mieszkalnego używanego i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji danego podatnika nie narusza w przedstawionym stanie faktycznym art. 22h ust. 2 ustawy?

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-287/16-3/JO
     ∟opodatkowanie stawką podatku VAT w wysokości 8% świadczenia usług transportu lotniczego pasażerskiego nieregularnego w celach widokowych

2013.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-60/13/PSZ
     ∟Czy nabywanie produktów przeznaczonych do samodzielnego wykończenia lub pozwalających na takie wykończenia jak meble bez powłok malarskich czy odzież bez np. nadruków, nalepek, aplikacji itp. i nadawanie im nowego wizerunku, wyglądu poprzez artystyczne, dekoracyjne malowanie oparte o autorskie wzory można uznać za działalność wytwórczą w wyniku, której powstaje nowy produkt zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?Czy całokształt przyszłego zdarzenia w postaci opisanej powyżej działalności można opodatkować stawką podatku ryczałtowego w wysokości...

2004.11.26 - Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu - U.S.V-443/71/04
     ∟Czy usługi w zakresie badań i analiz technicznych sklasyfikowane wg PKWiU 74.30.16 wykonywane w Polsce na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w państwie trzecim podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? W odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2004 r.,

2015.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-772/15-4/KS
     ∟Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przychody Zainteresowanej powinny być kwalifikowane do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza)?Czy Zainteresowanej służyć będzie prawo wyboru sposobu opodatkowania dochodów z tytułu usług najmu świadczonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT, tj. tzw. podatkiem liniowym wynoszącym 19% podstawy obliczenia podatku?Czy wskazany przez Zainteresowaną sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest prawidłowy w świetle przepisów ustawy PIT?Czy Zainteresowana będzie uprawniona do ustalenia opisanej w...

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-740/15-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Dołącz do 37976 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj