Stawki VAT: 2020
Stawki VAT niezależne od PKWiU | stan prawny aktualny w dniu 28.01.2020 po ostatnich zmianach od 08.04.2015

 

    Reset    Stawki VAT zależne od PKWiU

Preferencyjne stawki VAT i zwolnienia z VAT nie zależące od symbolu PKWiU
03.11.2011-31.12.2011
Pojazdy, towary używane
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 2, łącznie 6)
Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, żywność itp.
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 9, łącznie 14)
Odzież, obuwie itp.
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 2, łącznie 2)
Budownictwo, mieszkania, spółdzielnie itp.
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 13, łącznie 25)
Serwis, obsługa
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 5, łącznie 9)
Poczta, transport itp.
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 23, łącznie 49)
Usługi finansowe, inwestycje, ubezpieczenia, hazard
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 17, łącznie 28)
Administracja, służby, NBP
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 26, łącznie 39)
Oświata, wychowanie itp.
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 15, łącznie 28)
Opieka zdrowotna, pomoc społeczna itp.
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 21, łącznie 36)
Twórczość, kultura, rozrywka, rekreacja, sport, prasa książki itp.
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 17, łącznie 21)
Kościoły, religia, organizacje, kluby sportowe, dotacje itp.
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 12, łącznie 27)
Targi, wystawy, konferencje
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 3, łącznie 3)
Stawki VAT preferencyjne (aktualnych 39, łącznie 66)
Przede wszystkim za poradę płaci wyłącznie klient zadowolony z usług Kancelarii, co oznacza, iż Klient niezadowolony może odstąpić od zapłaty za usługi Kancelarii pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska odnośnie oceny usług Kancelarii oraz pod warunkiem, że uzasadnienie to znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (czyli że obiektywnie istnieją powodu do niezadowolenia). Niezadowolenie z niekorzystnego stanu prawnego (prawo niekorzystne dla Klienta) nie stanowi podstawy do odstąpienia od zapłaty. Gwarancją jest objęte pełne wyjaśnienie sytuacji prawnej Klienta w świetle udzielonych przez Klienta informacji.