Pobierz bezpłatnie
Kadry i płace

 

Ankieta personalna Ankieta personalna
Delegacja - rozliczenie podróży służbowej Delegacja - rozliczenie wyjazdu służbowego 2011-2013
Delegacja - rozliczenie podróży służbowej Delegacja - rozliczenie wyjazdu służbowego 2013-2016
Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy 2011-2016
Ewidencja urlopów Ewidencja urlopów 2011-2016
Ewidencja zatrudnienia 2011-2016 Ewidencja zatrudnienia 2011-2016
Oświadczenie - ryczałt za jazdy lokalne Jazdy lokalne 2011-2017
Karta przychodów pracowników 2011 Karta przychodów pracowników 2011
Karta przychodów pracowników 2012 Karta przychodów pracowników 2012
Karta przychodów pracowników 2013 Karta przychodów pracowników 2013
Karta przychodów pracowników 2014 Karta przychodów pracowników 2014
Karta przychodów pracowników 2015 Karta przychodów pracowników 2015
Karta przychodów pracowników 2016 Karta przychodów pracowników 2016
Karta przychodów pracowników 2017-2018 Karta przychodów pracowników 2017-2018
Karta przychodów pracowników 2019 Karta przychodów pracowników 2019 (IV kw.)
Karta przychodów pracowników 2020 Karta przychodów pracowników 2020
Karta urlopowa Karta urlopowa 2011-2017
Lista obecności Lista obecności 2011-2017
Lista płac 2011 w excelu Lista płac 2010-2011 12 poz.
Lista płac 2010-2011 w excelu Lista płac 2010-2011 19 poz.
Lista płac 2012 w excelu Lista płac 2012
Lista płac 2013 w excelu Lista płac 2013
Lista płac 2014 w excelu Lista płac 2014
Lista płac 2015 w excelu Lista płac 2015
Lista płac 2016 w excelu Lista płac 2016
Lista płac 2017-2018 w excelu Lista płac 2017-2018
Lista płac 2019 w excelu Lista płac 2019
Lista płac 2019 w excelu Lista płac 2019 (IV kw.)
Lista płac 2020 w excelu Lista płac 2020
Plan urlopów Plan urlopów 2011-2016
Rachunek do umowy o dzieło w excelu Rachunek do umowy o dzieło 2011-2018
Rachunek do umowy o dzieło w excelu Rachunek do umowy o dzieło 2019
Rachunek do umowy zlecenia w excelu Rachunek do umowy zlecenia 2011-2019
Rachunek do umowy zlecenia w excelu Rachunek do umowy zlecenia 2019
Rachunek niania 2011 Rachunek niania 2011
Rachunek niania 2012 Rachunek niania 2012
Rachunek niania 2013 Rachunek niania 2013
Rachunek niania 2014 Rachunek niania 2014
Rachunek niania 2015 Rachunek niania 2015
Rachunek niania 2016 Rachunek niania 2016
Rachunek prawa autorskie 2011-12 Rachunek prawa autorskie 2011-2012
Rachunek prawa autorskie 2013-2016 Rachunek prawa autorskie 2013-2016
Rachunek prawa autorskie 2019 Rachunek prawa autorskie 2019
Skierowanie na badania lekarskie Skierowanie na badania lekarskie
Świadectwo pracy Świadectwo pracy 2011-2016
Wniosek o udzielenie urlopu (wniosek urlopowy) Wniosek urlopowy 2011-2017
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Księgarnia epodatnik.pl
Dokumenty (dowody) księgowe
Ewidencje i księgi podatkowe
Kadry i płace
Kalkulatory w excelu
Umowy
Pozostałe pliki