Interpretacja z 25 lipca 2017 r. - Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości. ... czytaj dalej

Interpretacja z 24 lipca 2017 r. - Brak prawa do odzyskania podatku. ... czytaj dalej

Interpretacja z 24 lipca 2017 r. - W jaki sposób należy ustalić poziom zadłużenia Spółki oraz Spółek z Grupy dla celów zastosowania przepisów art. 16 ust. 1... czytaj dalej

Interpretacja z 24 lipca 2017 r. - Koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia prawa do zwrotu dopłaty wniesionej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ... czytaj dalej

Interpretacja z 24 lipca 2017 r. - - prawa do odliczenia podatku naliczonego w części związanej bezpośrednio z udostępnianiem jachtu podmiotom trzecim - prawa do odliczenia podatku naliczonego w... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: W razie nieudokumentowania kosztów uzyskania przychodów w sposób określony w §12-16 rozporządzenia wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Wewnątrzwspólnotowe nabycie złota dla NBP
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.44 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 11.07.19.0 - pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:
1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju
     ∟01.04.2013 - nadal
Podstawa prawna: poz.52 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.162.2017.1.JG
     ∟(...) i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych. Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 (...)

Więcej interpretacji do PKWiU 02.20.13.0


PKWiU 85.51.10.0 - precedens GUS z 2010 r.
     ∟usługi polegające na prowadzeniu zajęć z żeglarstwa sportowego i rekreacyjnego

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 39555 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj