Interpretacja z 4 lipca 2017 r. - Czy udzielenie przez spółkę wspólnikowi zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomościach spółki (prawie użytkowania wieczystego) bez wynagrodzenia stanowi... czytaj dalej

Interpretacja z 3 lipca 2017 r. - - ustalenie, czy nabycie usług certyfikacji produktów mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1... czytaj dalej

Interpretacja z 3 lipca 2017 r. - Obowiązek podatkowy w związku z osiągnięciem przychodu przeznaczonego w całości na działalność statutową. ... czytaj dalej

Interpretacja z 3 lipca 2017 r. - uznanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz wyłączenia z... czytaj dalej

Interpretacja z 3 lipca 2017 r. - W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych (cateringowych) ponoszonych w związku z organizowanymi szkoleniami... czytaj dalej

Czytaj najnowsze


Komentarz do rozporządzenia kpir: W razie nieudokumentowania kosztów uzyskania przychodów w sposób określony w §12-16 rozporządzenia wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. ...

czytaj więcej


zw. z VAT: Nauczanie języków obcych
     ∟01.04.2011 - nadal
Podstawa prawna: art.43 ust.1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

8% VAT: PKWiU ex 10.4 - oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne
     ∟01.01.2011 - nadal
Podstawa prawna: poz.27 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szukaj stawki VAT

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.169.2017.2.JM
     ∟(...) o trzech i więcej mieszkaniach”. Po zakończeniu inwestycji budynek zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego w …, pod symbolem KŚT 110 „Budynki mieszkalne” – powiązanie z PKOB – 1122. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Inwestor może zastosować procentowy (...)

Więcej interpretacji do KŚT 110


PKWiU 43.22.11.0 - precedens GUS z 2011 r.
     ∟montaż elementów betonowych, prefabrykowanych zbiorników (szamb), montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Precedensy GUS


Zwrot VAT z państw UE


Wskaźniki


Dołącz do 39258 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj