Stawki VAT: 2020 Odzież, obuwie itp.
Stawki VAT niezależne od PKWiU | stan prawny aktualny w dniu 29.01.2020 po ostatnich zmianach od 08.04.2015

 

    Reset

Preferencyjne stawki VAT i zwolnienia z VAT nie zależące od symbolu PKWiU
01.01.2012-31.12.2012
Brak wyników we wskazanym przedziale czasowym!
Przede wszystkim za poradę płaci wyłącznie klient zadowolony z usług Kancelarii, co oznacza, iż Klient niezadowolony może odstąpić od zapłaty za usługi Kancelarii pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska odnośnie oceny usług Kancelarii oraz pod warunkiem, że uzasadnienie to znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (czyli że obiektywnie istnieją powodu do niezadowolenia). Niezadowolenie z niekorzystnego stanu prawnego (prawo niekorzystne dla Klienta) nie stanowi podstawy do odstąpienia od zapłaty. Gwarancją jest objęte pełne wyjaśnienie sytuacji prawnej Klienta w świetle udzielonych przez Klienta informacji.