baza aktów prawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
(t. jedn. 2017 r. poz 728 z późn. zm.)
stan prawny: 25.01.2020 r.

Komentarz do przepisu § 15 | przejdź do przepisu § 15


§15 Nie wymaga zaksięgowania materiał powierzony przez zleceniodawcę. Jeżeli jednak podatnik nie może przedstawić dokumentu określającego zleceniodawcę, uważa się, że materiał został przez podatnika zakupiony bez udokumentowania.
komentarze (1)   interpretacje (0)   pobierz bezpłatnie (0)   wersje w czasie (1)

W przepisie §15 mowa jest o materiale podstawowym czy pomocniczym stanowiącym własność zamawiającego, zleceniodawcy. W przypadku prac na cudzym materiale zawsze warto sporządzić pokwitowanie odbioru (np. PZ) i zostawić sobie kopię na wypadek kontroli. W przeciwnym wypadku organ kontroli może uznać, iż nastąpił zakup materiału ale nie został ujęty w księdze przychodów i rozchodów, co może skutkować nierzetelnością księgi w świetle §11 ust.4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Pobierz cały komentarza w *.pdf za sms w księgarnik epodatnik.pl