baza aktów prawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
(t. jedn. 2017 r. poz 728 z późn. zm.)
stan prawny: 17.11.2019 r.

Komentarz do przepisu § 3 pkt 1 lit. a | przejdź do przepisu § 3


a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
komentarze (1)   interpretacje (96)   pobierz bezpłatnie (0)   wersje w czasie (1)

Dla celów określenia „nieprzetworzenia” w odniesieniu do towarów handlowych wygodne będzie zastosowanie definicji zbliżonej do definicji działalności usługowej w zakresie handlu z art.4 ust.1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to „sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników”. Tak tez należy rozumie towar nieprzetworzony – jako towar nie zmieniony poza czynnościami konfekcjonowania czy pakowania.

Warto tu przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 14 lipca 2010 r. w sprawie I SA/Bk 280/10, zgodnie z którym nieruchomość gruntowa nabyta w celu zagospodarowania i odsprzedaży jest w trakcie procesu zagospodarowania (tzw. uzbrojenie terenu w media) towarem handlowym, a nie produkcją niezakończoną: „Poczynione na nieruchomości prace uzbrojenia terenu zmierzają do zagospodarowania terenu a nie jego przerobienia. Dlatego też zakupioną przez Spółkę nieruchomość potraktować należy jako towar handlowy w rozumieniu rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nieruchomość ta była bowiem w 2006 r. przeznaczona do sprzedaży w stanie nieprzerobionym i w roku tym nie została zbyta przez Spółkę.” Sąd nie zdefiniował przerobienia, nie uznał jednak, iż nieruchomości gruntowej przerobić nie można. Kwestię tę rozstrzyga interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 września 2011 r. nr IBPBI/1/415-609/11/KB. Grunt może być jako towar jedynie towarem handlowym: „W żaden bowiem sposób nie stanie on się substancją gotowego wyrobu, tj. wybudowanych przez Wnioskodawczynię mieszkań.” Autor zauważa, że grunt jest towarem handlowym w działalności deweloperskiej zarówno przed rozpoczęciem budowy, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu do chwili sprzedaży lokali czy budynków.


To nie jest całość publikacji.
Aby czytać więcej (7638 znaków) zaloguj się albo kup cały komentarz w pliku *.pdf wysyłajac SMS zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Zgodnie z regulaminem przez cały okres
utrzymywania konta na epodatnik.pl
możesz otrzymywać mailingi reklamowe.

 

Logując się akceptujesz regulamin.

Zaloguj się i czytaj bezpłatnie

albo

Wyślij SMS
i pobierz cały komentarz w formacie *.pdf.

 

Niezbędny jest bezpłatny czytnik Adober Reader.

Przejdź do księgarni


Pobierz cały komentarza w *.pdf za sms w księgarnik epodatnik.plDołącz do 41648 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj