PKWiU 77.3 - Wynajem i dzierzawa pozostalych maszyn, urzadzen oraz dobr materialnych
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 21.09.2019

 

1

    Reset

77.3
Wynajem i dzierzawa pozostalych maszyn, urzadzen oraz dobr materialnych
77.31
Wynajem i dzierzawa maszyn i urzadzen rolniczych, bez obslugi
77.31.1
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
77.31.10
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.32
Wynajem i dzierzawa maszyn i urzadzen budowlanych oraz inzynierii ladowej i wodnej, bez obslugi
77.32.1
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
77.32.10
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.33
Wynajem i dzierzawa maszyn i urzadzen biurowych (wlaczajac komputery), bez obslugi
77.33.1
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (włączając komputery), bez obsługi
77.33.11
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.33.12
Wynajem i dzierżawa komputerów
Wynajem i dzierżawa komputerów
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.34
Wynajem i dzierzawa srodkow transportu wodnego, bez zalogi
77.34.1
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi
77.34.10
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.35
Wynajem i dzierzawa srodkow transportu lotniczego, bez zalogi
77.35.1
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi
77.35.10
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.39
Wynajem i dzierzawa pozostalych maszyn i urzadzen oraz dobr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obslugi
77.39.1
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi
77.39.11
Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi
Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.39.12
Wynajem i dzierżawa kontenerów
Wynajem i dzierżawa kontenerów
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.39.13
Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy
Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.39.14
Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora
Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
77.39.19
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2019 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj