PKWiU 43.12 - Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 27.01.2020

 

1

    Reset

43.12
Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
43.12
Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
43.12.1
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
43.12.1
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
43.12.11
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.11
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
43.12.12
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.12.12
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
VAT - stawki preferencyjne VAT 2020 (zaloguj się) + historia
Powiązania z innymi klasyfikacjami oraz objaśnienia
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.