Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 439 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2005.06.09 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-133/IV/2005/MS
     ∟Czy świadczenie usług polegających na zorganizowaniu odpłatnych promocji związanych z wydaniem i obsługą kart płatniczych sklasyfikowanych przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego jako “Usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe, gdzie indziej niewymienione” (PKWiU 65.12.10-00.90), korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług.

2005.06.09 - Izba Skarbowa w Lublinie - PD.1-4218-31/05
     ∟Czy wartość nagród, upominków może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, czy w ramach limitu wydatków na reprezentację i reklamę niepubliczną, Czy zakup nagród i upominków powinien być kosztem 2005 r. czy 2004 r. chociaż został poniesiony w 2005 r.

2005.05.19 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach - OG/005/58D/PP2/443/18/05
     ∟Czy promocja województwa podczas festiwalu, polegająca na zamieszczaniu herbu na strojach tancerzy oraz rozdawaniu wśrod uczestników i widzów materiałów promujących województwo (PKWiU 74.40.13-00.00) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% ? W dniu 07.04.2005 r. podatnik złożył wniosek dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działań podejmowanych w celach promocji województwa podczas festiwalu, polegających na zamieszczaniu herbu na strojach tancerzy oraz rozdawaniu wśród uczestników i widzów materiałów promujących województwo...

2005.04.26 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-93/73/05/PK
     ∟Czy koszty towarów (pojedyncze egzemplarze kosmetyków, próbki i testery kosmetyków), przekazywanych redakcjom czasopism (w celu wykonania zdjęć lub w celu zapoznania się z towarem) oraz dziennikarzom w charakterze upominków, a także koszty zaproszeń na konferencje prasowe i koszty opakowań przekazywanych towarów są kosztami uzyskania?

2005.01.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US1472/RPP1/443-65/05/MK
     ∟Pytanie Podatnika dotyczy zasad opodatkowania zakupu towarów wykorzystywanych do akcji promocyjnych i programów lojalnościowych.

2004.12.31 - Izba Skarbowa w Warszawie - PD-005U-785/04/WD
     ∟Czy stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Oddziału wydatki związane z wymienionymi działaniami w zakresie reklamy leków (produktów), m. in.: 1) działania reklamowe i promocyjne w środowisku lekarskim dotyczące produktów S wydawanych na recepty (w tym dystrybucja ulotek, imienny mailing, rozdawnictwo przedmiotów (gadżetów)?

2004.12.16 - Urząd Skarbowy w Legnicy - US-PD-I/415-75/04
     ∟Zapytanie dotyczy prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia środków poniesionych z tytułu promocji - polegającej na wprowadzeniu „zachęty” w celu kupowania produktów, poprzez rozprowadzenie ulotek o aptece posiadających bony towarowe - do kosztów uzyskania przychodów (reprezentacja limitowana).Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.W świetle art. 23 ust...

2004.11.22 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PP I 443/2900/345/BN/04
     ∟Z treści zapytania wynika, że wątpliwości Spółki dotyczą stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym:Firma zamierza wprowadzić promocję sprzedaży hurtowej według niżej opisanych zasad:Klient przy zakupie sześciu palet towaru będzie uprawniony do zakupu jednej dodatkowej palety innego asortymentu za złotówkę, t. j. poniżej kosztu wytworzenia. Pomiędzy Spółką a nabywcami nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, a sprzedawane towary nie podlegają podatkowi akcyzowemu.Spółka zwróciła się z zapytaniem na jakich warunkach opodatkować tą transakcję podatkiem od towarów i usług, czy w opisanych wy

2004.09.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US72/ROP1/423/584/04/PS
     ∟Czy będzie kosztem uzyskania przychodów należny VAT, naliczany zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od przekazań nagród, upominków, gratisów na rzecz nabywców towarów w zależności od dokonania zakupów o określonej wartości oraz naliczany od przekazań materiałów informacyjnych i dołączonych upominków do sprzedanych towarów?

2004.06.25 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/423-154/04
     ∟Czy wydatki związane z zakupem, magazynowaniem, pakowaniem i wydawaniem nagród w ramach sprzedaży premiowej stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki, która na zlecenie organizuje akcję sprzedaży premiowej? Podatnik - agencja reklamowa, ma zamiar zorganizować dla swojego kontrahenta, firmy dystrybucyjnej (Dystrybutora), akcję sprzedaży premiowej, polegającej na całościowej obsłudze powyższej akcji sprzedaży. Jednym z elementów tej akcji będzie zakup, magazynowanie, pakowanie oraz dystrybucja nagród dla sklepów detalicznych. Nagrody o różnej wartości, w związku z wykonaniem określonej wielkości zakupów, wydawane będą na rzecz Sklepu, a więc jednostki prowad...

2004.06.22 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.II/2-443/55/04
     ∟1. Jak należy liczyć podatek VAT od sprzedaży promocyjnej towarów w zestawach?2. Czy towar z kończącym się terminem przydatności, dodawany gratis do sprzedawanych produktów należy uznać jako reklama?3. Od jakiej ceny należy wyliczyć podatek VAT przy wydawaniu towarów gratis w czasie trwania akcji „Karta Stałego Klienta”? Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informacji udzielonej jednostce przez

2004.04.05 - Urząd Skarbowy w Polkowicach - PP 443/3/04
     ∟Podatnik prowadzi w swoim sklepie akcję promocyjną, zwaną „programem lojalnościowym”. Program ten polega na zdobywaniu i gromadzeniu przez klientów sklepu punktów za dokonanie zakupów towarów o określonej wartości. Zgromadzone punkty klient będzie miał prawo wymienić, w momencie „uzbierania” odpowiedniej ilości punktów na towar, przy czym w przypadku, gdy wartość zakupu przekracza wartość przysługującej nagrody, klient dopłaca różnicę, a gdy zdecyduje się na zrobienie zakupów o wartości niższej niż wartość nagrody, nie przysługuje mu zwrot w gotówce.Czy taką promocję należy traktować jako sprzedaż z rabatem?Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia...

2004.03.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US72/ROP1/423-67/04/MP
     ∟Czy stanowią w całości koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z akcją promocyjną, w ramach której Klienci dokonujący zakupów u Dystrybutorów Spółki, w zamian za utrzymanie w czasie trwania promocji zakupów wybranych produktów za odpowiednio wysoką kwotę, będą premiowani nagrodą rzeczową w postaci drobnego sprzętu RTV i AGD. W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2004 r. (wpłynął 20.01.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatkowego traktowania kosztów sprzedaży promocyjnej, uzupełniony w dniu 09.02.2004 r.,

2004.03.15 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/423/26/2004
     ∟dotyczy zakwalifikowania do przychodów stosowanych rabatów towarowych i upustów w cenie w trakcie zorganizowanej akcji "Karta Stałego Klienta" w celu zwiększenia sprzedaży

2004.03.12 - Łódzki Urząd Skarbowy - II-2/423/74/AT/23/04
     ∟Jak traktować na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty związane z czynnościami faktycznymi, stanowiącymi reklamę produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne. Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 26 lutego 2004r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów reklamy produktów leczniczych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926...

2004.03.11 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US72/ROP1/423-66/MP/04
     ∟Czy wydatki związane z wysyłaniem za pośrednictwem poczty pakietów, składających się z: magazynu konsumenckiego, ankiety dot. używania produktów spółki, kuponu dla „przyjaciółki”, koperty zwrotnej, próbek produktów spółki oraz ulotki informującej o nowych produktach spółki stanowią w całości koszty uzyskania przychodów. W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2004 r. (wpłynął 20.01.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatkowego traktowania kosztów reklamy, uzupełniony w dniu 09.02.2004 r.,

2004.01.19 - Urząd Skarbowy w Dębicy - PO IV-423/1/2004
     ∟W jaki sposób udzielone w ramach akcji promocyjnych rabaty wpływają na przychód i koszty uzyskania przychodów?

2003.11.18 - Urząd Skarbowy w Łańcucie - U.S.Ia/18-OP/2003
     ∟Czy wydatek finansowany przez firmę, dokumentowany fakturą wystawioną przez biuro podróży, jako wycieczka zagraniczna, gdzie odbiorcami usługi są kontrahenci, którzy spełnili warunki regulaminu promocji, może stanowić koszt uzyskania przychodu, który nie obciąża limitu kosztów reprezentacji i reklamy? W dniu 25.09.2003 r. wpłynęło pismo spółki jawnej „G.” T. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi, prowadząc pełną księgowość. Dochody z tytułu prowadzonej działalności opodatko...

2003.06.24 - Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście - PB1/423/10/03/KW
     ∟Czy wydatki związane z akcją promocyjną skierowaną do partnerów handlowych stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów? Urząd Skarbowy Kraków-Sródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki znak: (...) z dnia 16.04.2003 r.(data wpływu do Urzędu: 28.04.2003 r.) w sprawie oceny skutków podatkowych dotyczących wydatków związanych z prowadzoną akcją promocyjną (...) działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: Zgodnie z postanowieniami zawartymi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uz...

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj