Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 439 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.112.2017.1.MM
     ∟Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów po cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.108.2017.1.PW
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.1200.2016.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi programami lojalnościowymi .

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.896.2016.2.MAO
     ∟Skoro Strona wykonywać będzie na rzecz Zleceniodawcy-Klienta dwie odrębne czynności w postaci dostawy towarów i świadczenia usługi promocyjnej, w celu udokumentowania tych świadczeń Zainteresowany będzie zobowiązany do wystawienia faktury obejmującej dwa odrębne świadczenia - dostawę towarów i świadczenie usługi promocyjnej i wykazania ich w odrębnych pozycjach, o ile moment powstania obowiązku podatkowego poszczególnych czynności pozwoli na ich wspólne fakturowanie zgodnie z terminami wystawiania faktur.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.656.2016.2.AT
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.652.2016.1.BS
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.986.2016.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.985.2016.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.984.2016.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.983.2016.1.DR
     ∟Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB-2.4511.367.2016.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.260.2016.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.241.2016.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.239.2016.1.BC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.707.2016.2.JC
     ∟Obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonych rabatów pośrednich i terminu tego obniżenia.

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.169.2016.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodu podatkowego.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063.ILPB1-3.4511.164.2016.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063.ILPB1-3.4510.55.2016.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.794.2016.1.LSz
     ∟Dotyczy skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.776.2016.1.IB
     ∟Czy świadczenia, które otrzymają członkowie Kasy w związku z działaniami wizerunkowo-promocyjnymi będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.608.2016.2.LSz
     ∟Dotyczy ustalenia czy udzielane premie stanowią opusty, obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT, sposobu ich dokumentowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.962.2016.1.KB
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-766/16-2/MK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia przychodu ze sprzedaży towarów w ramach zorganizowanej akcji promocyjnej oraz kosztów jego uzyskania

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-512/16-2/LSz
     ∟Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT udzielanych aptekom rabatów pośrednich, sposobu ich dokumentowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.788.2016.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.787.2016.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.515.2016.2.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-435/16-2/MS
     ∟obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT w związku z udzielanymi przez Wnioskodawcę aptekom rabatami pośrednimi oraz sposobu ich dokumentowania i terminu obniżenia obrotu i kwoty podatku

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1025/16-2/MS
     ∟Czy w związku z planowanym przekazaniem pracownikom Wnioskodawcy elektronicznych kart rabatowych, z których pracownicy jak i członkowie ich rodzin będą mogli dokonywać zakupu paliw z rabatem, rabaty te będą stanowiły dla pracowników i członków ich rodzin przychód jako częściowe nieodpłatne świadczenie, od których to Wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy przekazanie pracownikom elektronicznych kart rabatowych będzie neutralne podatkowo?

2016.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-312/16-5/EKu
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozstrzygnięcia czy po stronie Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Producenta na wytworzenie wyrobów sprzedawanych następnie w ramach akcji promocyjnych np. po cenach niższych niż koszty wytworzenia lub cena rynkowa, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Producenta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj