Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: targi

 

targi 187 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2004.11.16 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - IMUS/1471/DPF/415-106/2004/ML
     ∟Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu świadczeń ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników oraz pozostałych osób biorących udział w w/w przedsięwzięciach (targi, seminaria).

2004.09.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy - PD3.3-443-136/04
     ∟Zastosowania właściwej stawki podatku VAT od świadczenia usług organizacji targów oraz sposobu dokumentowania nabycia i sprzedaży ww. usług.

2004.09.09 - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie - P-1-443/132/2004
     ∟Proszę o zajęcie stanowiska w poniższej sprawie. Nowa ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. dla ustalenia obowiązku podatkowego wymaga prawidłowego określenia miejsca świadczenia usługi. Miejsce świadczenia usługi uzależnione jest z kolei od właściwego zakwalifikowania świadczonych przez jednostkę usług do grup usług określonych w art.27 w/w ustawy. Jesteśmy organizatorami targów , wystaw i kongresów. Usługa targowa świadczona na rzecz wystawcy poza głównym świadczeniem, jakim jest wynajem powierzchni wystawienniczej, obejmuje realizację szeregu usług dodatkowych. Specyfikując wszystkie świadczenia otrzymuje się następujący katalog:1 wy...

2004.08.27 - Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie - OP.005/71/04
     ∟Jaka stawka należy opodatkować:- dostawę książek o symbolu 52.47.11-00,- usługi organizowania wystaw, targów, kongrsów,- usługi powielania,- dostawę czasopism specjalistycznych ?

2004.08.09 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-1049/04/CIP/06
     ∟1. Czy świadcząc usługę organizacji i realizacji Festiwalu można zastosować zwolnienie w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 i załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy rozliczyć te przychody wg. art. 19 ust. 21 ustawy, który nakłada obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie przepisów dotacji subwencji i innych dopłat ?Dotyczy to szczególnie : a). zadania zleconego z zakresu kultury, sfinansowanego częściowo z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa na podstawie umowy zawartej z ministerstwem Kultury (dotacja na częściowe sfinansowanie organizacji Festiwalu). b). środków przekazanych przez Marszałka Woje...

2004.07.15 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - US-37/ZP/443-67/04/KO
     ∟Spółka wystąpiła z zapytaniem, o miejsce opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na kompleksowej obsłudze polskich wystawców na międzynarodowych imprezach wystawniczo - targowych? Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu zawartego w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi...

2004.05.14 - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach - IIUSPP/443/26/32/59672/04
     ∟Czy prawidłowe jest stosowanie podstawowej stawki podatku VAT do usług zakwalifikowanych wg PKD?Zauważa, że dla zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT istotne jest ustalenie czy mamy do czynienia z dostawą towarów czy też ze świadczeniem usług oraz określenie prawidłowego symbolu PKWiU.Towary i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej (art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o podatku VAT).Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z fak...

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj