Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmiana umowy spółki

 

zmiana umowy spółki 92 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-229/13/TJ
     ∟Opodatkowanie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytowa.

2014.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-1/14-2/MK
     ∟Czy zmiana umowy spółki Wnioskodawcy będąca konsekwencją wniesienia przez Osobę Fizyczną do Wnioskodawcy aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Działalności Paliwowej, będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2013.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-264/13-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej.

2013.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-246/13-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w związku ze zmianą umowy spółki komandytowej.

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-269/13-2/MK
     ∟1. Czy czynność polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki polegająca na utworzeniu nowych udziałów objętych w 100% przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy może korzysta ze zwolnienia podmiotowego w związku z art. 8 pkt 4 ustawy od czynności cywilnoprawnych?2. Czy płatnikiem podatku od czynności o których mowa powyżej jest notariusz?

2013.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-177/13-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie podstawy opodatkowania.

2013.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-176/13-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2013.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-101/13/AA
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną nie będzie rodzić dla Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2013.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-54/13-5/MK
     ∟Aport bądź sprzedaż nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej.

2013.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-54/13-4/MK
     ∟Aport bądź sprzedaż nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej.

2013.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-41/13-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku ze zmianą umowy spółki komandytowo-akcyjnej.

2013.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-55/13-2/WS
     ∟Podstawa opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej.

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-28/13-2/MK
     ∟Czy w wyniku planowanego przekształcenia spółki w spółkę osobową notariusz będzie zobowiązany, jako płatnik, do obliczenia, pobrania i wpłacenia PCC?

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-27/13-2/MK
     ∟Czy notariusz postąpi prawidłowo, jeśli w związku z dokonaniem zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej obliczy, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej sumę: zwiększenia wkładów komplementariusza (komplementariuszy) oraz zwiększenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej?

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-26/13-2/MK
     ∟Czy notariusz postąpi prawidłowo jeśli nie pobierze podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki osobowej (zmiany umowy spółki), w części, w jakiej ta umowa (zmiana takiej umowy) będzie przewidywała wniesienie wkładu do spółki w postaci świadczenia pracy lub usług przez wspólnika?

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-24/13-2/MK
     ∟1. Czy wniesienie do SKA wkładu pieniężnego lub wkładu niepieniężnego przez jednego lub kilku akcjonariuszy SKA, jak również wkładu pieniężnego przez komplementariusza SKA rodzi po stronie Wnioskodawcy konsekwencje podatkowe w postaci powstania obowiązku podatkowego w podatku PCC?2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, co w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem PCC?

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-23/13-2/MK
     ∟1. Czy wniesienie do SKA wkładu pieniężnego lub wkładu niepieniężnego przez jednego lub kilku akcjonariuszy SKA, jak również wkładu pieniężnego przez komplementariusza SKA rodzi po stronie Wnioskodawcy konsekwencje podatkowe w postaci powstania obowiązku podatkowego w podatku PCC?2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, co w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem PCC?

2013.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-21/13-2/MK
     ∟Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce komandytowo-akcyjnej poprzez emisję nowych akcji, które będą obejmowane w zamian za wkład niepieniężny, powstanie po stronie spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-395/12/AŚ
     ∟Czy Spółka komandytowo-akcyjna będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego związanego z wniesieniem do tej spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-289/12/AŚ
     ∟Czy Spółka komandytowo-akcyjna będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego związanego z wniesieniem do tej Spółki akcji innej spółki akcyjnej?

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-288/12/AŚ
     ∟Czy Spółka komandytowo-akcyjna będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego związanego z wniesieniem do tej Spółki akcji innej spółki komandytowo-akcyjnej?

2012.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-292/12-3/JK
     ∟Podwyższenie kapitału w spółce z o.o.

2012.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-215/12-2/MK
     ∟Wpłaty na kapitał zapasowy w spółce z o.o.

2012.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-175/12-3/AJ
     ∟Czy w wyniku wniesienia wkładów do Zainteresowanego w okresie 1 maja 2004 r. - 2011 r. powstało na gruncie prawa krajowego i prawa unijnego zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2012.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-75/12-2/MK
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie stanowić wartość podwyższenia kapitału zakładowego, a w konsekwencji wartość zwiększenia kapitału zapasowego nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2012.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-33/12-2/MK
     ∟Czy czynność cywilnoprawna w postaci zmiany aktu założycielskiego spółki (wniesienie aportu) dokonana w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej jedynego wspólnika w postaci jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienie z podatku na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: u.p.c.c.)?

2012.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-193/11/TJ
     ∟opodatkowanie zmiany umowy spółki osobowej

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-168/10/11-S/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki osobowej.

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-153/11-2/TR
     ∟Sprzedaż udziałów.

2011.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-140/11-2/WS
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki.

1 2 3 4

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj