Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: żywność

 

żywność 100 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.264.2019.1.JKS
     ∟Prawo do zastosowania 5% stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży lodów produkowanych metodą tradycyjną, lodów z automatu, deserów lodowych (PKWiU 10.52.10.0) oraz napojów takich jak koktajl mleczny – shake (PKWiU 10.51.56.0).

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.221.2019.2.AR
     ∟Opodatkowanie otrzymanego dofinansowania z tytułu bezpłatnej dystrybucji jabłek.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.188.2019.3.AR
     ∟Wskazanie, czy otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz sposób wystawienia faktury dla wykonywanych usług w ramach projektu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.421.2018.2.AM
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT do nieodpłatnej darowizny posiłków wytwarzanych przez placówki prowadzone przez Wnioskodawcę na rzecz osób uprawnionych przez organizacje pożytku publicznego.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.302.2018.2.MM
     ∟powstanie przychodu w związku z uczestnictwem w programie „Program dla szkół” i obowiązku ewidencjonowania przychodów, koszty uzyskania przychodów i obowiązek ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.919.2017.2.MJ
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z prowadzeniem działań marketingowych

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.284.2017.1.AGR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z uczestnictwem w programie „Program dla szkół” i obowiązku ewidencjonowania przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów i obowiązku ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.288.2017.1.PR
     ∟w zakresie stawki podatku dla dostawy Zapiekanki z pieczarkami

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.78.2017.2.ICz
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego wydania posiłków dla pracowników

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-2.4512.66.2017.1.AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę usług sprzedaży posiłków na rzecz uczniów.

2017.03.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.812.2016.2.KS
     ∟Zwolnienia od podatku VAT usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz zapewnienia całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 lit a) ustawy o VAT, zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 lit a) ustawy o VAT usług żywienia świadczone przez jednostki organizacyjne Miasta na rzecz podopiecznych oraz personelu terapeutyczno-opiekuńczego, niezależnie od tego, który podmiot uiszcza opłatę na rzecz jednostki, zwolnienia od podatku VAT usług zapewnienia pobytu w mieszkaniu chronionym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 lit a) ustawy o VAT, zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 lit a) ustawy o VAT sprzedaży wyrobów przygotowywanych przez podopiecznych podczas zajęć terapeutycznych, zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b) ustawy o VAT usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz żywienia dzieci do lat 3 w żłobku, zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT usług opieki nad dziećmi w przedszkolu, zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT usług wyżywienie dzieci, uczniów i nauczycieli w przedszkolach oraz jednostkach oświatowych Miasta oraz zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT usług wydawania duplikatów świadectw i legitymacji przez jednostki oświatowe.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.771.2016.2.RR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupowanych produktów żywnościowych

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.530.2016.2.SO
     ∟w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu żywności oraz finansowania działalności sportowej pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.779.2016.1.IK
     ∟stawka podatku VAT dostawy batonu „...” sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.39.25.0

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2-3/4512-1-48/16-2/ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży wyrobów garmażeryjnych.

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-124/16-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

2016.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-64/16-2/AM
     ∟Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup dla siebie odpowiednich ubrań, obuwia oraz dodatków do ubrań nie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, gdyż wydatki te mają charakter wydatków osobistych. Odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki poniesione na zakup ubrań, obuwia oraz zakupu dodatków do ubrań dla modeli i aktorów (w przypadku sesji zdjęciowych, reklam, filmów) wskazać należy, że wydatki ww. mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę Firmie pod warunkiem spełnienia kryteriów wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-106/16/RH
     ∟Czy do sprzedaży oleju konopnego ma zastosowanie 5% stawka VAT?

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.31.2016.1.JM
     ∟Stawka podatku VAT w wysokości 5%.

2016.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-875/15-4/AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie kwalifikacji czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę oraz stawek podatku z tytułu sprzedaży posiłków, napojów i soków.

2016.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-523/15-2/EK
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę opłaty związane z urzędowymi kontrolami żywności oraz nadzorem sanitarnym sprawowanym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowią i będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne w dacie ich poniesienia?

2016.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-785/15-2/RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, stawką 5%.

2015.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-944/15-2/MT
     ∟1. Czy słuszne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych: 1) wydatków poniesionych na catering (żywność, napoje, wodę) w związku z koniecznością organizacji planu zdjęciowego najczęściej mających miejsce poza siedzibą Firmy) oraz wydatków związane z zakupem lub budową dekoracji planu zdjęciowego? 2) wydatków poniesionych w związku z koniecznością zapraszania kontrahentów Firmy oraz kontrahentów klientów Firm na spotkania biznesowe, kolacje, śniadania prasowe, które - w ocenie pytającego - nie stanowią kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 updof) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mających miejsce: a) w siedzibie/biurze Firmy, b) poza siedzibą/w biurze Firmy (w mieście Warszawa, np. w restauracji), c) w innym mieście, niż mieści się siedziba Firmy? 3) wydatków związanych z zakupem ubrań, obuwia oraz zakupu dodatków do ubrań dla modeli i aktorów (w przypadku sesji zdjęciowych, reklam, filmów) oraz prezenterów telewizyjnych (realizacja dla Telewizji Polskiej relacji na żywo oraz materiałów reporterskich), jeżeli Firma prowadzi ewidencję zakupionej odzieży służbowej i zobowiązuje się używać jej wyłącznie w celu świadczenia usług?

2015.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-508/15-2/MN
     ∟Stawka podatku.

2015.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-438/15-2/PK1
     ∟Zaliczenie do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków na utylizację żywności.

2015.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-122/15-2/KJ
     ∟1. Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega koszt rzeczywiście poniesiony w związku z pomocą uzyskaną od Agencji Rynku Rolnego, czy też wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega kwota odpowiadająca kwocie otrzymanej pomocy z Agencji Rynku Rolnego, choćby nie została w całości wykorzystana na wydatki sfinansowane ze środków zwolnionych? 2. Czy dla wyliczenia kosztów pośrednich (które Wnioskodawca ponosi w związku z prowadzaniem podstawowej działalności oraz związanej z programem „Owoce w szkole” zwolnionym z opodatkowania), podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się art. 15 ust. 2 i 2a ww. ustawy i ustala się w oparciu o ten przepis wysokość kosztów pośrednich w takim stosunku, w jakim pozostają przychody ze źródeł zwolnionych w ogólnej kwocie przychodów?

2015.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1183/14-2/AD
     ∟Uznanie świadczenia Wnioskodawcy polegającego na sprzedaży produktu żywnościowego wraz z wykonaniem czynności dodatkowych na rzecz klienta za usługę restauracyjną, oraz zastosowanie stawki podatku VAT i ustalenie podstawy opodatkowania dla opisanych we wniosku czynności.

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1188/14-4/MN
     ∟Uznanie świadczenia Wnioskodawcy polegającego na sprzedaży produktu żywnościowego wraz z wykonaniem Czynności dodatkowych na rzecz klienta za usługę restauracyjną, oraz zastosowanie stawki podatku VAT i ustalenie podstawy opodatkowania dla opisanych we wniosku czynności.

2015.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1187/14-2/JK
     ∟Uznanie świadczenia Wnioskodawcy polegającego na sprzedaży produktu żywnościowego wraz z wykonaniem Czynności dodatkowych na rzecz klienta za usługę restauracyjną, oraz zastosowanie stawki podatku VAT i ustalenie podstawy opodatkowania dla opisanych we wniosku czynności.

2014.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1041/14-4/EN
     ∟Uznanie świadczenia Wnioskodawcy polegającego na sprzedaży produktu żywnościowego wraz z wykonaniem Czynności dodatkowych na rzecz klienta za usługę restauracyjną, oraz zastosowanie stawki podatku VAT i ustalenie podstawy opodatkowania dla opisanych we wniosku czynności.

1 2 3 4

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj