Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwrot należny

 

zwrot należny 4 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-485/13/LSz
     ∟Możliwość anulowania faktur VAT w sytuacji braku wprowadzenia ich do obrotu oraz możliwość uzyskania zwrotu nienależnie wpłaconych do urzędu skarbowego kwot wynikających z anulowanych faktur.

2011.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-151/11-4/JS
     ∟Skutki podatkowe umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,Wystawienie informacji PIT-8C

2008.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-36/08-2/AS
     ∟Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2007 r. kwotę 25.243,05 zł wraz z przekazanym podatkiem w łącznej kwocie 16.379,00 zł - w istniejącym na dzień niniejszego wniosku stanie faktycznym? Czy w świetle ww. przepisu zwróconą kwotę 25.243,05 zł i podatek w kwocie 16.379,00 zł Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć od dochodu dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania przed Krajową Radą S, jeżeli to nastąpi po 30.04.2008 r.- w drodze korekty zeznania - a różnicę w stawce podatku przekazanego (ok. 19%) i podlegającego rozliczeniu za rok 2007 r. (40%) Wnioskodawczyni będzie mogła w drodze korekty zeznania podatkowego, bądź wskutek wniosku do Urzędu Skarbowego o określenie nadpłaty podatku? Czy winno być nie tylko zakończone postępowanie przed Krajową Radą S, ale również rozstrzygnięta kwestia depozytu i rozliczenia przez pracodawcę, aby Wnioskodawczyni mogła odliczyć od dochodu kwotę 25.243,05 zł z podatkiem w kwocie 16.379,00 zł? Czy w wypadku odliczenia przez Wnioskodawczynię od dochodu za 2007 r. kwoty 25.243,05 zł wraz z podatkiem w kwocie 16.379,00 zł pracodawca po powiadomieniu o tymże odliczeniu będzie mógł dokonać skutecznego potrącenia jakichkolwiek należności z kwoty 25.243,05 zł i zmienić podstawy rozliczenia podatku i jak wówczas ma postąpić Wnioskodawczyni?

2006.11.20 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/297/Z/K/06
     ∟Na mocy wyroku sądu została przywrócona do pracy i podjeła zatrudnienie osoba, z którą wcześniej rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w chwili obecnej jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Czy istnieje mozliwosć korekty PIT-11 za 2005r. oraz PIT-4.

1

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj