Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zwolnienie lekarskie

 

zwolnienie lekarskie 20 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.430.2018.2.MS2
     ∟W zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.4.2018.2.RR
     ∟obowiązki płatnika odnośnie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.1152.2016.1.MZA
     ∟Obowiązki płatnika związane z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

2015.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-500/15-2/MS2
     ∟Wypłacane pracownikom wynagrodzenie za czas urlopu czy zwolnienia lekarskiego, w żadnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Do całości przedmiotowego wynagrodzenia winny więc być zastosowane koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-17/15-4/JK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej zapomogi

2012.11.06 - Minister Finansów - DD3/033/13/CRS/12/PK-243
     ∟opodatkowanie poniesionych przez pracowników kosztów wyżywienia podczas podróży służbowych w kwocie przekraczającej dietę

2012.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-356/12/BD
     ∟Czy Spółka powinna potrącać 50% koszty uzyskania przychodu od części wynagrodzenia wypłacanej pracownikom za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-927/09/IK
     ∟opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki jawnej

2009.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-668/09/BD
     ∟Czy dziennikarz, przebywający na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim, zachowuje prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?

2009.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-372/09-2/KK
     ∟Czy poniesione wydatki na rzecz byłego pracownika są kosztem uzyskania przychodu spółki w świetle ustawy o CIT?

2007.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-73/07-4/AZ
     ∟Do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy zaliczać należy również dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego. W przypadku przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym bądź zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy

2007.04.23 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - IX-005/89/Z/K/07
     ∟Czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego pezez ZUS uprawnia do zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej i skorzystania z odpisów podatku w formie karty podatkowej o których mowa w art. 34 ustawy ? W dniu 12.03.2007r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zgłoszenia przerwy w działalności podczas otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego. We wniosku napisał Pan, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu osobowego i korzysta z opodatkowania karta podatkową. W okresie od 08.03.2006 r. – 05.09.2006r. przebywał Pan na zwolnieniu lekarskim Zawiadomienie o powyższym fakcie złożył w dniu 04.09.2006 r. W dniu 03.01.2007 r. złożył Pan ponownie zawiadomienie o ...

2007.01.30 - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola - US40rpł/415/10659/07
     ∟Czy Spółka będąc płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy w wysokości określonej w art.22 ust.2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to jest w wysokości 102.25 zł. miesięcznie , jeżeli przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w danym miesiącu wynosi 6.86zł. oraz czy koszty te powinny w całości zostać uwzględnione przy wyliczaniu dochodu , o którym mowa w art.32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2006.12.29 - Urząd Skarbowy w Wołominie - 1442/DF/415/DC/250/06
     ∟Czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem?

2006.12.29 - Urząd Skarbowy w Wołominie - 1442/DF/415/DC/249/06
     ∟Czy ZUS postąpił prawidłowo, gdy potrącił 19% podatku dochodowego i wpłacił kwoty zasiłku chorobowego pomniejszone o ten podatek?

2006.06.07 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PP/P/440-131/14a/06/AL
     ∟Czy należy składać deklaracje VAT-7 w sytuacji gdy nie występują zakupy ani sprzedaż, istnieją natomiast koszty uzyskania przychodów?

2006.06.07 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PP/P/440-130/14a/06/AL
     ∟Czy w okresie długiego zwolnienia lekarskiego faktury za telefony stacjonarny, komórkowy, Internet związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powinienem umieszczać w rozliczeniu VAT-7 ?

2006.02.20 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - DG/415-15/06
     ∟W jaki sposób należało w 2005 roku zgłaszać przerwę w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej? Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: w przypadku podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej od podatnika zgłaszającego przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu choroby, wymaga się dwukrotnego składania druku NIP-1, jednego z datą zawieszenia działalności ( przy czym dzień zawieszenia - poz. 56 pkt 2 nie może być wcześniejszy niż data złożenia druku) i drugiego z datą wznowienia działalności - poz. 56 pkt 3, który winien być złożony w następnym dniu po zakończeniu choroby. Uważa, że wy...

2006.01.26 - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach - OG-005/443/2005/45/2005
     ∟Czy usługi lekarskie wykonywane w gabinecie będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT gdy podstawą prowadzenia przedmiotowej działalności jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej ?

2005.05.02 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - WP/415-0055/05
     ∟Czy otrzymaną kwotę zaległego zasiłku chorobowego należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2004r.?

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj