Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zobowiązanie solidarne

 

zobowiązanie solidarne 14 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2019.2.MM
     ∟w zakresie: - Czy naliczona kara umowna w wysokości 360.763,18 zł powinna być zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych do opodatkowania jeśli nie została zapłacona przez Spółkę? - Czy do pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu kary umownej powinna zostać zaliczona jedynie kwota 131.116,00 zł rozliczona ze Spółką przez potrącenie? - Czy dokonanie zapłaty dla Podwykonawców w myśl art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, Spółdzielnia może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dniu 21 lutego 2019 r.?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.150.2018.3.PM
     ∟Czy w sytuacji gdy obie kredytobiorczynie są solidarnie zobowiązane do spłaty kredytu, przelanie środków z konta jednej z nich na konto drugiej z przeznaczeniem na spłatę kredytu objęte jest obowiązkiem zapłaty podatku od darowizny?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.337.2018.2.KF
     ∟Skutki podatkowe zwolnienia z długu.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.283.2018.1.LZ
     ∟Skutki podatkowe zwolnienia z długu.

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.763.2016.2.NP
     ∟Czy za uprawniające do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą zostać uznane w całości środki ze sprzedaży mieszkania przeznaczone na spłatę kredytu?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-628/16-2/WS
     ∟Zapłata długu przez dłużnika solidarnego – PIT-8C.

2016.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-22/16/BK
     ∟Czy w sytuacji opisanej we wniosku wszystkie środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną zaliczone jako środki przeznaczone na cele mieszkaniowe i z tego tytułu nie powstanie obowiązek podatkowy? Jeśli jednak tylko połowa spłaconego kredytu zostanie zaliczona jako środki przekazane na cele mieszkaniowe, to co ze spłatą drugiej połowy kredytu?

2012.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-503/12/MT
     ∟W opisanym zdarzeniu przyszłym, podpisanie przez Spółkę porozumienia restrukturyzacyjnego z Bankiem (zrzeczenie się przez Bank solidarności względem Spółki jako jednego z dłużników solidarnych) nie będzie skutkować po jej stronie powstaniem przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-109/11/AA
     ∟Czy spłacanie w przyszłości przez córkę wnioskodawcy przedmiotowego kredytu zaciągniętego na zakupienie przez nią mieszkania skutkować będzie jakimikolwiek konsekwencjami podatkowymi dla wnioskodawcy w podatku od spadków i darowizn?

2011.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-305/10/AŻ
     ∟Czy wnioskodawczyni wraz z mężem musi zgłaszać w urzędzie skarbowym spłatę wspólnego kredytu jako darowiznę od swojej mamy, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna?

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-69/10/IL
     ∟1. Czy w opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy? 2. Jeśli powstaje, to w jakim czasie (kiedy) i jaka jest podstawa opodatkowania?

2010.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-4/10/TJ
     ∟Spłata kredytu, zaciągniętego przez trzech kredytobiorców, przeznaczonego na zakup mieszkania będącego własnością tylko dwojga z nich, a obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?

2006.10.03 - Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych - US PD/415/007/06
     ∟dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości w sytuacji, gdy zasądzona kwota dopłaty ma być płatna w ustalonych przez sąd ratach

2006.03.01 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PMiCC/430/01/06/KZ
     ∟Czy podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany przez notariusza od kupujących w wysokości 1% wyczerpuje obowiązek podatkowy w stosunku do zbywcy?

1

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj