Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zmiana siedziby

 

zmiana siedziby 41 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1159.2016.1.IZ
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty (lub zwiększeniem kwoty) podatku od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku uznania Spółki A lub CO.47 za zagraniczną spółkę kontrolowaną? (pytanie oznaczone nr 14)

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1158.2016.1.IZ
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby Spółki A będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 13)

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1157.2016.1.IZ
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka A bądź udziałowiec tej spółki (CO.47) będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone nr 12)

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1148.2016.1.TS
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty (lub zwiększeniem kwoty) podatku od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku uznania Spółki A lub CO.47 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1147.2016.1.TS
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby Spółki A będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1146.2016.1.TS
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka A bądź udziałowiec tej spółki (CO.47) będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana?

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1136.2016.1.APO
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty (lub zwiększeniem kwoty) podatku od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, w przypadku uznania Spółki A lub CO.47 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1135.2016.1.APO
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby Spółki A będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1134.2016.1.APO
     ∟Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka A bądź udziałowiec tej spółki (CO.47) będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-7/AK
     ∟Czy dochody Spółki przenoszonej będą opodatkowane w Polsce na podstawie art. 24a ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT)? (część pytania oznaczone we wniosku nr 7)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-6/AK
     ∟Zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, czy będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-5/AK
     ∟Czy Spółka Przenoszona z siedzibą w Luksemburgu nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT? (część pytania oznaczone we wniosku nr 5)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-3/AK
     ∟Czy Migracja Spółki Przenoszonej opisana w zdarzeniu przyszłym będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-2/AK
     ∟Czy Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-1/AK
     ∟Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-7/AK
     ∟Czy dochody Spółki przenoszonej uzyskane po dniu, w którym Spółka Przenoszona uzyska status rezydenta podatkowego Luksemburga będą opodatkowane w Polsce na podstawie art. 24a ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT)? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 7)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-6/AK
     ∟Zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, czy będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-5/AK
     ∟Czy Spółka Przenoszona rezydent podatkowy Luksemburga nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT? (część pytania oznaczone we wniosku nr 5)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-3/AK
     ∟Czy Migracja Spółki Przenoszonej opisana w zdarzeniu przyszłym będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-2/AK
     ∟Czy Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-1/AK
     ∟Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-17/16-2/NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2016.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-2/4511-1-16/16-2/NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-70/16/BK
     ∟skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawcy, jako jedynego wspólnika spółki amerykańskiej powstaną w związku ze zmianą kraju siedziby tej Spółki, w sytuacji, gdy dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-69/16/BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych, jakie dla Wnioskodawcy, jako jedynego wspólnika spółki amerykańskiej powstaną w związku ze zmianą kraju siedziby tej Spółki, w sytuacji gdy nie dojdzie do zwiększenia wartości nominalnej udziałów/akcji posiadanych przez Wnioskodawcę

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-488/15/AK
     ∟Czy przez stawkę podatku dochodowego o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c obowiązującą w państwie siedziby lub zarządu zagranicznej spółki należy rozumieć nominalną (ustawową) stawkę podatku dochodowego, wg której podlegają opodatkowaniu przychody, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b, co w przypadku 26% kanadyjskiej stawki podatkowej mającej co do zasady zastosowanie do Spółki Przenoszonej po migracji oznaczałoby brak spełnienia kryterium wskazanego w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT opartego o stawkę podatku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-487/15/AK
     ∟Czy Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-485/15/AK
     ∟Czy migracja opisana w zdarzeniu przyszłym będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-484/15/AK
     ∟Czy migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-330/15/AK
     ∟Czy opisana w zdarzeniu przyszłym migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj