Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zleceniobiorca

 

zleceniobiorca 296 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację pikniku rodzinnego dotyczącego udziału pracowników, rodzin pracowników oraz udziału przedstawicieli kontrahentów i ich rodzin w pikniku rodzinnym.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.357.2019.1.MU
     ∟Obowiązki płatnika (zasiłek chorobowy).

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.430.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.429.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.428.2019.1.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.342.2019.2.MKA
     ∟Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcom – zwolnienie przedmiotowe.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.366.2019.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika – opiekunki – diety, noclegi.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.268.2019.4.APA
     ∟ustalenie czy ponoszenie przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem członków personelu Wnioskodawcy może zostać uznane za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.224.2019.2.KP
     ∟Obowiązków płatnika związanych z udostępnieniem zakwaterowania Pracownikom oraz związanych z udostępnieniem zakwaterowania Zleceniobiorcom.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.199.2019.4.AMN
     ∟- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Ukrainy;- obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania zleceniobiorcom pochodzącym z Filipin; - Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Ukrainy;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Białorusi;- Obowiązki płatnika związanych z opodatkowaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z zapewnieniem zakwaterowania pracownikom pochodzącym z Filipin.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.455.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika, związane z uczestnictwem Osób Uprawnionych w programie motywacyjnym

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.308.2019.1.ENB
     ∟Obowiązki płatnika związane z zatrudnianiem na umowę zlecenie obywateli Ukrainy.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.193.2019.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.329.2019.1.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przyznawaniem pracownikom punktów w Programie Kafeteryjnym funkcjonującym w ramach ZFŚS.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.399.2019.4.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz zleceniobiorców.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.290.2019.3.MS2
     ∟Poniesienie przez Wnioskodawcę kwot z tytułu zakwaterowania zleceniobiorców jest nieodpłatnym świadczeniem dla zleceniobiorcy i stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość tegoż świadczenia należałoby ustalać kierując się treścią art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się - jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu. Jednakże przychód z tytułu zakwaterowania zleceniobiorców może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy na zasadach i do wysokości określonej w rozporządzeniu o podróży służbowej.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.421.2019.1.MS
     ∟obowiązki płatnika

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.409.2019.1.GG
     ∟Przychód z tytułu zaliczki na poczet wynagrodzenia oraz zwiększonych kosztów pobytu za granicą zleceniobiorców.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.187.2019.1.AMN
     ∟- Opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i współpracującym z Wnioskodawcą w oparciu o umowy cywilnoprawne;- opodatkowanie nagrody przypadającej osobom fizycznym, z którymi Wnioskodawca nie będzie pozostawać w żadnej relacji prawnej.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.204.2019.2.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przyznawaniem pracownikom i współpracownikom punktów w Programie Kafeteryjnym.

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.396.2019.1.IR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą diet zleceniobiorcom

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.320.2019.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Białorusi na podstawie umowy zlecenia

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.184.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą udziałowcom z Ukrainy wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.283.2019.1.JK2
     ∟obowiązki płatnika w związku z udostępnianiem miejsc noclegowych pracownikom/zleceniobiorcom z Ukrainy

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.428.2019.1.IR
     ∟Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.302.2019.1.MJ
     ∟Obowiązki płatnika.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.183.2019.2.PH
     ∟Czy w związku z organizacją spotkań szkoleniowo integracyjnych, w których uczestniczą m.in. podwykonawcy i zleceniobiorcy Wnioskodawcy, poniesione wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.180.2019.2.AM
     ∟Ustalenie czy koszty nabycia Koncepcji i Usług Centralnych powinny być wyłączone ze stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.129.2019.1.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia obywatelom Ukrainy.

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.201.2019.2.JK3
     ∟Obowiązki płatnika w zw. z wypłaceniem zleceniobiorcom(opiekunom) diet i innych kosztów podróży.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj