Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zlecenie powiernicze

 

zlecenie powiernicze 25 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-833/13/MS
     ∟opodatkowanie i udokumentowanie przekazania czynszu najmu spółce z o.o., w imieniu której Wnioskodawca w oparciu o umowę powierniczego nabycia nabył udział w nieruchomości zabudowanej.

2013.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-30/13-2/IG
     ∟Czy usługi powierniczego nabycia instrumentów finansowych wykonywane w ramach działalności gospodarczej Podatnika w ramach Umowy Powierniczej są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku od towarów i usług?

2012.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-453/12/MT
     ∟W opisanym zdarzeniu przyszłym przeniesienie własności nieruchomości w ramach umowy powierniczej nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w konsekwencji – osiągnięciem przez niego dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2012.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IPTPB2/415-378/12-7/KO
     ∟Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, jako Powiernik, jeżeli uzna, że przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego nie mieści się w zakresie pojęcia „odpłatnego zbycia” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

2012.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-320/12-7/KO
     ∟Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy powiernictwa, w tym przyszłe przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego w wykonaniu tej umowy, mogą być uznane jako kategoria czynności wykonywanych w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawczyni jest obowiązana do składania rocznych zeznań właściwych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą PIT-36?

2012.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-320/12-6/KO
     ∟Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy powiernictwa, w tym przyszłe przeniesienie własności nieruchomości z Powiernika na Powierzającego w wykonaniu tej umowy, mogą być uznane jako kategoria czynności wykonywanych w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawczyni jest obowiązana do składania rocznych zeznań właściwych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą PIT-36?

2012.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-623/12-2/JK2
     ∟Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?

2012.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-510/12-2/JK2
     ∟Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?

2012.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-509/12-2/JK2
     ∟Czy Wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?

2012.07.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-650/12/AK
     ∟Czy w sytuacji sprzedaży przez wnioskodawczynię nieruchomości - nabytej uprzednio w wykonaniu umowy powierniczego nabycia tej nieruchomości - bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej, a więc bez wykonania przeniesienia tejże nieruchomości na dającego zlecenie, jednakże za jego wyraźną zgodą, powstanie u wnioskodawczyni - powiernika obowiązek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-332/12-5/JK2
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawcę?

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-331/12-5/JK2
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawczni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawczynię?

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-201/12-5/JK2
     ∟Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawcę?

2012.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-32/12/AM
     ∟Czy przeniesienie własności nieruchomości przez powiernika na Wnioskodawcę spowoduje w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po stronie Wnioskodawcy (zleceniobiorcy) obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

2012.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-9/12-5/JK2
     ∟Czy Wnioskodawca z tytułu nabycia od powiernika (w wyniku realizacji umowy powierniczej) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z ,,Działki 1” oraz ,,Działki 2” oraz udziału we współwłasności budynku użytkowanego wniesionego na tej nieruchomości, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2012.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-11/12-5/JK2
     ∟Czy Wnioskodawca z tytułu nabycia od powiernika (w wyniku realizacji umowy powierniczej) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z ,,Działki 1” oraz ,,Działki 2” oraz udziału we współwłasności budynku użytkowanego wniesionego na tej nieruchomości, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2012.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-10/12-5/JK2
     ∟Czy Wnioskodawczyni z tytułu nabycia od powiernika (w wyniku realizacji umowy powierniczej) udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z ,,Działki 1” oraz ,,Działki 2” oraz udziału we współwłasności budynku użytkowanego wniesionego na tej nieruchomości, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-807/11-5/JK2
     ∟Czy Wnioskodawczyni z tytułu umowy zlecenia obejmującej zlecenie powierniczego nabycia na Spółkę użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku, powierniczego przeniesienia na Spółkę praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub zapewnienia finansowania wydatków Spółki niezbędnych do wykonania umowy powierniczej (koszty aktu notarialnego, cena nabycia budynków, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości itp.), osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-806/11-6/JK2
     ∟Czy Wnioskodawca z tytułu umowy zlecenia obejmującej zlecenie powierniczego nabycia na Spółkę użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku, powierniczego przeniesienia na Spółkę praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub zapewnienia finansowania wydatków Spółki niezbędnych do wykonania umowy powierniczej (koszty aktu notarialnego, cena nabycia budynków, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości itp.), osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-805/11-6/JK2
     ∟Czy Wnioskodawca z tytułu umowy zlecenia obejmującej zlecenie powierniczego nabycia na Spółkę użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku, powierniczego przeniesienia na Spółkę praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub zapewnienia finansowania wydatków Spółki niezbędnych do wykonania umowy powierniczej (koszty aktu notarialnego, cena nabycia budynków, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości itp.), osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2011.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-937/11/HS
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania w wykonaniu umowy powierniczego zlecenia.

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-154b/11/GR
     ∟Czy w sytuacji sprzedaży przez Wnioskodawcę nieruchomości, bez wykonania przeniesienia jej na zlecającego, powstanie u Wnioskodawcy – powiernika obowiązek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-154a/11/GR
     ∟Czy powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych od przeniesienia własności nieruchomości na zleceniodawcę, bądź podmiot trzeci wskazany przez zleceniodawcę, w wykonaniu zawartej umowy powierniczego nabycia nieruchomości?

2008.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-259/b/08/WM
     ∟Czy w razie przeniesienia własności nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania nieruchomości) w wykonaniu umowy zlecenia powierniczego przez zleceniobiorcę (powiernika) na osobę trzecią wskazaną przez Wnioskodawcę – przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych z tej czynności wykazuje Wnioskodawca jako zlecający? W jaki sposób Wnioskodawca wykazuje przychód dla celów podatkowych? Czy konieczne jest wystawienie faktury przez Wnioskodawcę na zleceniobiorcę?

2008.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-259/a/08/WM
     ∟1. Czy w razie przeniesienia własności nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania nieruchomości) nabytej na podstawie umowy zlecenia powierniczego przez zleceniobiorcę (powiernika) na Wnioskodawcę - cena zapłacona z tytułu nabycia nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania) przez powiernika stanowi koszt uzyskania przychodu u Wnioskodawcy (zleceniodawcy) w przypadku zbycia takiej nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania nieruchomości);2. Czy w razie zawarcia umowy zlecenia powierniczego, wszystkie koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z tą umową, w tym koszty i wydatki poniesione w związku z wykonaniem zlecenia, zwrócone zleceniobiorcy (powiernikowi), stanowią koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako zlecającego?

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj