Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Zjednoczone Królestwo

 

Zjednoczone Królestwo 36 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2013.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-399/13-4/MK1
     ∟Zakres opodatkowania sprzedaży udziałów.

2008.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-13/08-2/JK
     ∟Od dnia 30.07.2008 r., przez polskie organy podatkowe jest Pan traktowany jako osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce i podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tzn. od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów) – zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2008.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-51/08-2/JK
     ∟W okresie od sierpnia 2003 r. do końca 2007 r. nie posiadała Pani miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Posiadała Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Wielkiej Brytanii, w tym państwie Pani mieszkała, pracowała, podpisała umowę o pracę na czas nieokreślony, odbywała kursy. Nigdy nie pracowała Pani w Polsce i nie posiada NIP-u. Nie miała Pani również, żadnych inwestycji w Polsce czy nieruchomości, ani przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii, jak i w trakcie pobytu w tym kraju. Nie posiada Pani też konta bankowego w Polsce. Nigdy też nie prowadziła Pani żadnej działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii, ani na terenie Polski. Nie ma Pani męża, ani dzieci (ani w Polsce, ani w Wielkiej Brytanii, ani w żadnym innym kraju).Oznacza to, iż od dnia wyjazdu do Zjednoczonego Królestwa do końca 2007 roku podlegała Pani w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlegała Pani opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody osiągnięte tylko w Zjednoczonym Królestwie w ww. okresie nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.Natomiast w odniesieniu do roku 2008, należy stwierdzić, że o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny, za Pani miejsce zamieszkania, uznać będzie można Wielką Brytanię, a tym samym dochody osiągnięte przez Panią w 2008 r. tylko w Zjednoczonym Królestwie, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2008.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-373/7-02/AK
     ∟Obowiązek podatkowy w Polsce od 2005 r. w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Wielkiej Brytanii

2008.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-177/07-4/SP
     ∟Obowiązek podatkowy w Polsce w latach 2006 - 2007 w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Wielkiej Brytanii

2008.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-284/07-2/SP
     ∟Obowiązek podatkowy w Polsce w latach 2005 - 2006 w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Wielkiej Brytanii

2007.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-32/07-3/RL
     ∟Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)

2007.08.02 - Minister Finansów - DD4-033-0330/ZKK/07/589
     ∟Czy podlegam w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa?

2007.07.30 - Minister Finansów - DD4-033-0341/ZKK/07/584
     ∟Czy Podatniczka podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce z tytułu dochodów osiągniętych w Zjednoczonym Królestwie w okresie sierpień 2004 r. - luty 2007 r.?

2007.07.30 - Minister Finansów - DD4-033-0340/ZKK/07/583
     ∟Czy Podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce z tytułu dochodów osiągniętych w Zjednoczonym Królestwie w okresie lipiec 2005 r. - luty 2007 r.?

2007.07.10 - Minister Finansów - DD4-033-0149/ZKK/07/283
     ∟Czy w 2006 r. podlegam w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z faktem, iż przeniosłem ośrodek swoich interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa?

2007.06.26 - Minister Finansów - DD4-033-0168/ZKK/07/311
     ∟W którym kraju podlegają opodatkowaniu osiągnięte przeze mnie dochody w Zjednoczonym Królestwie, skoro ośrodek interesów życiowych przeniosłem do Zjednoczonego Królestwa?

2007.06.26 - Minister Finansów - DD4-033-0103/ZKK/07/209
     ∟Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

2007.05.23 - Minister Finansów - DD4-033-0100/ZKK/07/202
     ∟Czy przenosząc swój ośrodek interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa, w Polsce podlegam w 2006 r. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

2007.05.15 - Minister Finansów - DD4-033-092/ZKK/07/MB7-923
     ∟Czy przenosząc swój ośrodek interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa, w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

2007.05.11 - Minister Finansów - DD4-033-071/ZKK/07/128
     ∟Czy przenosząc swój ośrodek interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa, w Polsce podlegam w 2006 r. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

2007.05.11 - Minister Finansów - DD4-033-0529/ZKK/07/936
     ∟Czy przeniosłam swoją rezydencję podatkową do Zjednoczonego Królestwa? Jeżeli tak, to czy podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce? Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20),Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia...

2007.05.11 - Minister Finansów - DD4-033-026/ZKK/07/67
     ∟Czy przeniosłem swój ośrodek interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa?

2007.04.26 - Minister Finansów - DD4-033-01904/ZKK/06/1264
     ∟Gdzie występuje obowiązek podatkowy za 2005 r. z tytułu dochodów uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie? Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20),Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce za 2005 r. z...

2007.04.20 - Minister Finansów - DD4-033-01879/ZKK/06/1203
     ∟Wyjechałam do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem stałego tam pobytu. Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

2007.04.20 - Minister Finansów - DD4-033-01828/ZKK/06/1096
     ∟Jakiemu obowiązkowi podatkowemu: ograniczonemu czy nieograniczonemu, podlegam w 2006 r. w Polsce, skoro wyjechałam do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem stalego tam pobytu? Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20),Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatk...

2007.04.20 - Minister Finansów - DD4-033-0108/ZKK/07/AP-690
     ∟Wyjechałem z zamiarem stałego pobytu do Zjednoczonego Królestwa. Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu? Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20),Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego ...

2007.04.10 - Minister Finansów - DD4-033-01911/ZKK/06/1295
     ∟Od jakiego momentu następuje zmiana rezydencji podatkowej w sytuacji późniejszego niż mój wyjazdu żony do Zjednoczonego Królestwa ? Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20),Minister Finansów uznaje stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej ustalenia obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem rezydencji pod...

2007.04.06 - Minister Finansów - DD4-033-01803/ZKK/06/PMBS-2753
     ∟Czy powinnam płacić podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce od dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa?

2007.04.06 - Minister Finansów - DD4-033-01773/ZKK/06/7498
     ∟Wyjechałem do Zjednoczonego Królestwa bez żony i dziecka. Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

2007.04.02 - Minister Finansów - DD4-033-01881/ZKK/06/1207
     ∟Czy w Polsce mam ograniczony obowiązek podatkowy w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Zjednoczonego Królestwa?

2007.02.28 - Minister Finansów - DD7/033-287/PD/07/734/06
     ∟Czy należności wypłacane za świadczone usługi doradcze oraz świadczenia o podobnym charakterze w świetle umowy polsko-angielskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1080; dalej: umowa polsko-brytyjska),Minister Finansów uznaje stanowisko przedstawione przez...

2006.12.19 - Minister Finansów - DD4-033-01524/ZKK/06/532
     ∟W którym kraju będzie opodatkowane wynagrodzenie pracowników Spółki oddelegowanych do pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa?

2006.11.22 - Minister Finansów - DD4/PB6-033-01338/mm/ZKK/06/147
     ∟Czy przenieśliśmy naszą rezydencję podatkową do Zjednoczonego Królestwa?

2006.10.20 - Minister Finansów - DD4-033-01442/ZKK/06/380
     ∟Gdzie są opodatkowane dochody uzyskane w Zjednoczonym Królestwie z tytułu trzymiesięcznego kontraktu, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce i prowadzącą w Polsce działalność gospodarczą ?

1 2

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj