Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zgłoszenie aktualizacyjne

 

zgłoszenie aktualizacyjne 96 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.275.2018.1.WR
     ∟Obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych o kodach Nomenklatury Scalonej CN 2710 19 99 i 3403 19 80

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4018.8.2018.4.SR
     ∟brak obowiązku zgłaszania rachunku pieniężnego, który Wnioskodawca posiada w domu maklerskim, do Urzędu Skarbowego

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.384.2018.1.RD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego po rejestracji i zgłoszeniu rejestracyjnym jako VAT-R z faktury z wadami formalnymi.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.7.2018.3.AZ
     ∟obowiązek poinformowania urzędu skarbowego za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez inny podmiot

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.6.2018.4.MP
     ∟Brak obowiązku poinformowania urzędu skarbowego za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez D.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.5.2018.2.ICz
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez X.?

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.3.2018.3.WN
     ∟Ustalenie czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez X

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.2.2018.3.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek poinformować urząd skarbowy za pomocą formularza NIP-2 o otwarciu rachunku bankowego prowadzonego przez D

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.1.2018.3.KO
     ∟w zakresie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 i nazwy spółki cywilnej jaką powinna zawierać faktura

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.442.2017.2.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług otrzymanych przez Wnioskodawcę w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2017 r., Zainteresowany powinien skorygować zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wskazując w nim faktyczną datę rozpoczęcia działalności, tj. 1 czerwca 2017 r. i okres, za jaki będzie składana pierwsza deklaracja VAT-7 jako czerwiec 2017 r.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.382.2017.2.NK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz brak prawa do złożenia zgłoszenia VAT-Z.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.2.2017.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółdzielnia ma obowiązek zgłaszać do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizującym NIP-8 informację o numerach rachunków lokat bankowych utworzonych na potrzeby przechowywania wpłaconych kaucji przez najemców lokali i zabezpieczeń robót jeżeli kwoty te nie są środkami finansowymi Spółdzielni i przechowywane są przez nią tylko w depozycie

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4018.2.2017.1.PK
     ∟Obowiązek powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4018.1.2017.2.KO
     ∟W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego o otwarciu konta w P do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-833/13/17-S/AWA
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku wykazania w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2: budynku, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność oświatową, biur projektowych oraz miejsc organizacji szkoleń odbywających się poza siedzibą Spółki.

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-835/13/17-S/AW
     ∟Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku aktualizowania danych adresowych dotyczących lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.59.2017.1.MT
     ∟w zakresie skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz złożenia zgłoszenia VAT-Z

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.154.2017.2.NK
     ∟Prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, od dnia 1 stycznia 2011 r.

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.190.2016.1.MG
     ∟Prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 u.p.t.u. w razie niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu

2015.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-595/15/AZb
     ∟brak obowiązku złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7, obowiązek aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1108/14-2/JSK
     ∟Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizujących NIP-2 w związku z zakładaniem/likwidacją lokat terminowych.

2015.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1506/14/MN
     ∟Czy w świetle ustawy o zasadach ewidencjonowania i identyfikacji podatników i płatników, Wnioskodawca ma obowiązek dokonywania zgłoszenia aktualizacyjnego każdego miejsca, choćby na krótki okres, w którym jest wykonywana działalność, za każdym razem, gdy zmianie ulegnie dotychczasowy stan faktyczny?

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-937/14-2/AW
     ∟Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie prawidłowego aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

2014.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-553/14-2/JSK
     ∟Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie braku obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizujących NIP-2 w związku z zakładaniem/likwidacją lokat terminowych i w związku z rachunkiem kredytowym.

2014.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-863/12/14-7/S/MM
     ∟Obowiązek dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych dotyczących informacji o otwarciu i zamknięciu rachunków, na których znajdują się lokaty terminowe oraz obowiązku dokonywania zgłoszeń aktualizacyjnych dotyczących informacji o rachunkach technicznych, których właścicielami są inne banki

2014.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-250/14-4/JSK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie określenia nazwy Wnioskodawcy na fakturach.

2014.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-11/14-2/ISN
     ∟Czy Zainteresowany w 2012 r. miał prawo korzystać ze zwolnienia mimo nie dokonania zgłoszenia aktualizującego z wyborem zwolnienia na ww. rok?

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1218/13-4/MM
     ∟obowiązek podawania w zgłoszeniu identyfikacyjnym adresów miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

2013.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-835/13-4/AW
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek aktualizowania w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej: ustawa) danych adresowych dotyczących lokalizacji w P, danych adresowych dotyczących lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczących lokalizacji miejsc organizacji szkoleń organizowanych poza siedzibą Wnioskodawcy?

2013.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-833/13-4/AWa
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek aktualizowania w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej: ustawa) danych adresowych dotyczących lokalizacji w (…), danych adresowych dotyczących lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczących lokalizacji miejsc organizacji szkoleń organizowanych poza siedzibą Wnioskodawcy?

1 2 3 4

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj