Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zezwolenie wyprowadzenia

 

zezwolenie wyprowadzenia 6 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-899/13-2/KB
     ∟W zakresie stosowania zabezpieczenia przez właściciela wyrobów akcyzowych dokonującego wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci.

2011.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1262/11-2/JK
     ∟stosowanie zabezpieczenia przez właściciela wyrobów akcyzowych dokonującego wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci

2011.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-191c/11/JK
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo nie składając deklaracji podatkowej oraz nie obliczając i nie wpłacając akcyzy, w związku z czynnością wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędacych własnością Spółki, a stanowiących własność podmiotów trzecich, w sytuacji kiedy podmioty trzecie posiadają zezwolenie wyprowadzenia, a zatem są uznawane za podatnika podatku akcyzowego w świetle ustawy o podatku akcyzowym?

2011.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-191b/11/JK
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo składając, jako podatnik, bez wezwania organu podatkowego, deklaracje podatkowe oraz obliczając i wpłacając akcyzę, w związku z czynnością wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebedących własnością Spółki, a stanowiących własność podmiotów trzecich, w sytuacji kiedy podmioty trzecie nie dysponują zezwoleniem wyprowadzenia, a zatem nie mogą być uznani za podatnika podatku akcyzowego w świetle ustawy o podatku akcyzowym?

2011.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-628/11/DG
     ∟Czy spółka była lub jest obowiązana do zapłaty podatku akcyzowego jako podatnik tego podatku lub zamiast podatnika, którym jest podmiot prowadzący skład podatkowy w sytuacji, kiedy procedura zawieszenia poboru akcyzy zostanie zakończona z przyczyn nieotrzymania przez podmiot prowadzący skład podatkowy potwierdzonej karty 3 dokumentu ADT (lub w roku 2011 raportu odbioru) bądź tez dokumentu handlowego gdy wyroby zostały dostarczone w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do odbiorców na terenie innych państw członkowskich UE jak również wyprowadzone w celu ich eksportu poza obszar UE poprzez terytorium innych państw UE, za pośrednictwem granicznego urzędu celnego w danym p...

2009.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-131/09/JK
     ∟Należy zgodzić się z oceną Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, że po uzyskaniu „zezwolenia wyprowadzenia”, to na niej, a nie na prowadzącym skład podatkowy, będzie ciążył obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy powstanie z dniem wykonania czynności wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych. Zainteresowany będzie wówczas zobowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy na rachunek właściwej izby celnej. Spółka będzie również zobowiązana przestać kopię złożonej deklaracji podatkowej, w terminie trzech dni od dnia jej złożenia, do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

1

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj