Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zasiłek z opieki społecznej

 

zasiłek z opieki społecznej 7 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2012.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-129/12-4/AK
     ∟Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne pochodziły z otrzymanej pomocy od państwa oraz czy może skorzystać z odliczenia na podstawie kserokopii faktur VAT?

2012.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-128/12-4/AK
     ∟Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne pochodziły z otrzymanej pomocy od państwa oraz czy może skorzystać z odliczenia na podstawie kserokopii faktur VAT?

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-875/11/AK
     ∟Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymał z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego?

2008.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-1292/08/BD
     ∟Czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego?

2008.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-330/08-2/AF
     ∟Czy zgodnie z treścią art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9) i art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota wypłaconego zasiłku celowego zwrotnego, który nie będzie podlegał zwrotowi stanowi przychód z innych źródeł skutkujący obowiązkiem wystawienia przez Ośrodek X informacji o jego osiągnięciu na druku PIT-8C?

2007.01.08 - Urząd Skarbowy w Rawiczu - PD/415-23/06
     ∟Czy otrzymane alimenty na rzecz dzieci egzekwowane przez komornika podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W dniu 14.12.2006 r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy otrzymywane alimenty na rzecz dzieci egzekwowane przez komornika podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca otrzymuje alimenty na rzecz dzieci (18 lat i 13 lat), które są egzekwowane przez komornika w kwocie 240 zł. Ponadto otrzymuje z Opieki Społecznej zaliczkę alimentacyjną w kwocie 500 zł i zasiłek rodzinny w wysokości około 160 zł.Zdaniem wnioskodawcy otrzymywane alimenty na rzecz dzieci są...

2006.08.11 - Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PDFN II/415-36/06/DW
     ∟Czy: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dodatek mieszkaniowy i zwrot poniesionych kosztów z Komitetu Pomocy Społecznej są dochodem oraz czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

1

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj