Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zaprzestanie

 

zaprzestanie 17 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.121.2017.1.IZ
     ∟W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, w którym momencie Spółka będzie uprawniona do ujęcia poniesionych w związku z realizacją Inwestycji wydatków wskazanych w puntach a-e oraz h-o, jako koszt uzyskania przychodów w związku z podjęciem decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Inwestycji i na podstawie stosownej uchwały właściwych organów Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.120.2017.1.IZ
     ∟Czy w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Inwestycji i w konsekwencji podjęcia przez organy Spółki stosownej uchwały, zgodnie z rozważanym scenariuszem, Spółka będzie uprawniona do ujęcia poniesionych w związku z realizacją tej Inwestycji wydatków, wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego w puntach a-e oraz h-o, jako koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-394/14-2/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych znajdujących się po przyjęciu do używania tymczasowo w magazynie.

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-724/13-6/JK2
     ∟Obowiązki płatnika ciążące na Spółce (Wnioskodawcy) w związku z uczestnictwem w spotkaniach przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy zaproszenia na spotkania organizowane przez Spółkę są kierowane do kierowników specjalistycznych placówek medycznych zatrudniających te osoby.

2013.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1554/12/RS
     ∟Czy płacąc firmie belgijskiej za zaprzestanie produkcji wyrobów w Belgii i przeniesienie jej do Polski Spółka winna rozpoznać import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a jeżeli tak, to kiedy winna wykazywać obowiązek podatkowy z tego tytułu?

2012.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-536/12-4/AD
     ∟Czy obrót kantorów może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej?

2012.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-247/11-4/12-S/PM
     ∟Czy opisanym stanie faktycznym strata w wysokości niezamortyzowanej części w obcych środkach trwałych stanowić będzie koszt uzyskania przychodów 2010 roku w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-507/12-2/AO
     ∟Wnioskodawca jako podatnik świadczący usługę dostępu do internetu zakwalifikowaną przez Wnioskodawcę jako usługi udostępniania Internetu realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej o symbolu PKWiU 61.20.4, który na mocy obowiązujących przepisów ma zarejestrowaną kasę fiskalną, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 22 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w odniesieniu do sprzedaży usług dostępu do internetu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W konsekwencj...

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-215/11-5/PM
     ∟Czy pomimo czasowego nieużywania budynku oraz budowli Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonywane odpisy amortyzowane?

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-215/11-4/PM
     ∟Czy pomimo czasowego nieużywania budynku oraz budowli Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonywane odpisy amortyzowane?

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-215/11-3/PM
     ∟Czy pomimo czasowego nieużywania budynku oraz budowli Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszone bieżące wydatki związane z nieruchomością dotyczące w szczególności ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, remontów, zużycia mediów oraz dozoru?

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-215/11-2/PM
     ∟Czy pomimo czasowego nieużywania budynku oraz budowli Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszone bieżące wydatki związane z nieruchomością dotyczące w szczególności ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, remontów, zużycia mediów oraz dozoru?

2009.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-523/09-2/KK
     ∟Czy Spółka ma prawo zrezygnować ze stosowania urządzeń fiskalnych i prowadzić ewidencje sprzedaży na podstawie faktur, które będą wystawiane każdemu pacjentowi?

2008.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1583/08-2/BS
     ∟dotyczy obowiązku instalacji kasy rejestrującej w drugim punkcie oraz zaprzestania-zawieszenia (na czas nieokreślony) ewidencjonowania sprzedaży w dotychczasowym punkcie przy świadczeniu usług objętych zwolnieniem z ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących

2008.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-501/08-2/MN
     ∟Wnioskodawca świadczy usługi autobusowych przewozów miejskich rozkładowych i korzysta ze zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących. Spółka dobrowolnie rozpoczęła częściową ewidencję sprzedaży w kasach rejestrujących. Czy Spółka ma prawo zrezygnować ze stosowania kas rejestrujących i prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej?

2004.10.18 - Izba Skarbowa w Gdańsku - PI/005-1807/04/CIP/08
     ∟Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w związku z tym, iż towary objęte spisem z natury zostaną po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przekazane w formie darowizny matce, należy je opodatkować podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Pytającego, w przedmiotowej sprawie nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem VAT towarów objętych remanentem likwidacyjnym. Stan faktyczny: Podatnik zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a towary objęte remanentem likwidacyjnym przekazać w formie darowizny matce, również prowadzącej działalność gospodarczą.Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r....

2004.06.09 - Urząd Skarbowy w Głogowie - PP.443/14/04
     ∟Podatnik pyta czy zobowiązany jest do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej w przypadku, gdy przed upływem trzech lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania, z przyczyn zdrowotnych, zaprzestał prowadzenia działalności, a co za tym idzie i ewidencjonowania na kasie. Likwidacja działalności miała miejsce już po upływie 3 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania.Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze. zm.) podatnicy obowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia ro...

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj