Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zapomoga pieniężna

 

zapomoga pieniężna 93 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-567/16/BK
     ∟Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca musi płacić podatek dochodowy od kwoty 500 zł otrzymanej zapomogi?

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-632/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe przyznania zapomogi bezzwrotnej?

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-383/14/MU
     ∟Zastosowanie zwolnień przedmiotowych.

2014.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-733/13-4/AG
     ∟Czy wypłacone świadczenie socjalne emerytowi Policji w postaci zapomogi pieniężnej, w przypadku okresowo występujących trudności materialnych, należało pomniejszyć o 10% podatku dochodowego stosując przepis art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też w tym przypadku ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 38 wymienionej ustawy, a więc świadczenie to byłoby wolne od podatku do kwoty 2.280 zł w roku podatkowym?

2013.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-526/13/MU
     ∟Zastosowanie zwolnień przedmiotowych.

2013.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-316/13-2/AG
     ∟Czy w oparciu o przepisy art. 21 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, bezzwrotna pomoc pieniężna w wysokości do 2.280,00 zł wypłacona w danym roku podatkowym pracownikowi, w związku z długotrwałą chorobą członka rodziny, jest wolna od podatku?

2013.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-280/13-6/KO
     ∟Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskowa rentę rodzinną

2013.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-280/13-5/KO
     ∟Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskowa rentę rodzinną

2012.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-610/12/AŻ
     ∟skutki podatkowe wypłaty emerytowanej nauczycielce zatrudnionej wcześniej w innej szkole zapomogi pieniężnej

2012.05.31 - Minister Finansów - DD3/033/42/ILG/11/PK-336
     ∟zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2012.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-110/12/BJ
     ∟Czy otrzymywane kwoty zapomogi (zasiłku) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-975/11/BJ
     ∟Czy przyznane świadczenie stanowi zapomogę otrzymaną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (śmierci) i podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-893/11/MZ
     ∟Czy zapomogi losowe, wypłacone byłym pracownikom (emerytom i rencistom) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1086/11-5/AMN
     ∟Czy od zapomogi wypłaconej zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.000 zł, Wnioskodawca jako płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego?

2011.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-736/11/ASz
     ∟Czy należało zaniechać poboru od całej kwoty wypłaconej zapomogi?

2011.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-981/11-4/TW
     ∟Czy od zapomogi wypłaconej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.000 zł, Wnioskodawca jako płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego?

2011.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-440/11/MU
     ∟Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskową rentę rodzinną.

2011.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-393/11/BK
     ∟Czy zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są zapomogi pieniężne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych z tytułu długotrwałej choroby przyznane w oparciu o zaświadczenie lekarskie?

2011.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1166b/10/MU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2011.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1166a/10/MU
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2011.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1063/10/BK
     ∟Czy dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zapomogi z tytułu długotrwałej choroby – dokumentem potwierdzającym fakt jej istnienia może być legitymacja inwalidzka, legitymacja lub zaświadczenie o niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej?

2011.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-889/10/MK
     ∟Czy przyznane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bezzwrotne zapomogi osobom uprawnionym do świadczeń a dotkniętych indywidualnymi zdarzeniami losowymi zwolnione są z podatku dochodowego?

2010.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1537/10/AK
     ∟Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze środków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, zdarzenie przyszłe)

2010.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1535/10/AK
     ∟Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze środków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)

2010.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-413/10/ASz
     ∟Czy od przyznanej zapomogi pieniężnej (pomoc finansowa) w kwocie 250 zł. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy potrącić podatek od osób fizycznych, czy zastosować zwolnienie zgodnie z art. 21 ust. pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-369/10/MK
     ∟Czy na Spółce Akcyjnej ciążą obowiązki płatnika, jeżeli zapomoga przyznana została przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową pracownikowi Spółki?

2010.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-353/10/MK
     ∟Czy kwota przyznanej pracownicy zapomogi losowej, przekraczająca limit 2.280 zł w roku podatkowym, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w świetle zmiany o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonej ustawą z dnia 17 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 125 poz. 1037)?

2010.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-356/10-2/MR
     ∟Zapomoga wypłacona żonie żołnierza zmarłego w wyniku katastrofy samolotu pod Smoleńskiem sfinansowana ze środków tej części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu.

2010.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-354/10-2/AS
     ∟zapomogi wypłacone rodzicom stewardes zmarłych w wyniku katastrofy samolotu pod Smoleńskiem sfinansowane ze środków tej części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu.

2010.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-366/10-3/TW
     ∟1. Według którego przepisu należało opodatkować wypłacone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bezzwrotne zapomogi finansowe?2. Czy słusznie opodatkowano całą wartość zapomóg z uwagi na zapis art. 21 ust. 1 pkt 26 i brak udokumentowania złożonych wniosków o przyznanie zapomogi finansowej aktualnymi dokumentami potwierdzającymi stan faktyczny zaistnienia indywidualnych zdarzeń losowych, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26?3. Czy zasadne jest żądanie pracowników, że należało do wypłaconych zapomóg finansowych zastosować zwolnienie do wysokości 380 zł, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 67, gdyż od dnia 1 stycznia 2009 r. każda zapomoga finansowa mieści się w zakresie działalności socjalnej polegającej na udzielaniu pomocy materialnej-rzeczowej lub finansowej?

1 2 3 4

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj