Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakup towarów

 

zakup towarów 480 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.287.2019.2.SS
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności wykonywanych przez spółdzielnie uczniowskie w postaci organizowania zakupu i sprzedaży towarów w formie sklepiku szkolnego.

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.79.2018.2.AW
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług wykonywanych na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium Unii Europejskiej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług oraz importu towarów związanych z wykonywaniem ww. usług.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.137.2018.1.KM
     ∟Obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu nabywanych Towarów od Spółki Szwedzkiej.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.561.2017.1.IT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w ramach projektu pn. „Poprawa stanu cennych gatunków i siedlisk Natura 2000 (…)”.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.228.2017.1.PR
     ∟Opodatkowanie transakcji zakupu towarów z terytorium Niemiec

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.204.2017.1.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z projektem pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych (…)”.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.77.2017.2.TK
     ∟Możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach (…)”.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.47.2017.2.RK
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup drewna w stanie okrągłym oraz drzew rosnących, które następnie wycina, zakupionych od rolnika będącego rolnikiem ryczałtowym w przypadku nieudostępnienia przez rolnika danych z dowodu osobistego, jak również odmowy podpisania oświadczenia, że posiada status rolnika ryczałtowego, na podstawie innego dowodu księgowego, np. umowy kupna-sprzedaży, zawierającego dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.)?

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.40.12.2017.1.DC
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług (…)”.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.19.2017.1.AWA
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dowodów zakupu towarów i usług niewykazanych w załączniku nr 8 w ramach realizowanego projektu.

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP3.4512.55.2017.2.RD
     ∟w zakresie możliwości stosowania zwolnienia podmiotowego

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1140.2016.1.ES
     ∟W zakresie sposobu ewidencjonowania wskazanych we wniosku wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1133.2016.1.KP
     ∟Ustalenie czy w sytuacji, gdy faktura dokumentująca zakup towarów lub usług związanych z ZCP NSO wpłynie już po dacie przeniesienia ZCP NSO do Spółki W (faktura wpłynie bezpośrednio do Spółki W albo wpłynie do Wnioskodawcy i zostanie przekazana do Spółki W) i zostanie zaksięgowana w ewidencji rachunkowej spółki do Spółki W, to Spółka W będzie uprawniona do zaliczenia kosztu wynikającego z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane przez Spółkę W, czy jeszcze przez Wnioskodawcę przed przeniesieniem do ZCP NSO do Spółki W .

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1002.2016.1.KP
     ∟ustalenie, czy w sytuacji gdy faktura dokumentująca zakup towarów lub usług związanych z ZCP NSO wpłynie do Wnioskodawcy jeszcze przed datą przeniesienia ZCP NSO i zostanie zaksięgowana w jego ewidencji rachunkowej, to Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia kosztu wynikającego z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane przez Wnioskodawcę, czy przez Spółkę po przeniesieniu zobowiązania do Spółki W w ramach transferu ZCP NSO

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1112.2016.1.AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych, że w sytuacji, gdy faktura dokumentująca zakup towarów lub usług związanych z ZCP NSO wpłynie już po dacie przeniesienia ZCP NSO do spółki A Sp. z o.o. (faktura wpłynie bezpośrednio do A Sp. z o.o. albo wpłynie do I Sp. z o.o. i zostanie przekazana do A Sp. z o.o.) i zostanie zaksięgowana w ewidencji rachunkowej spółki A Sp. z o.o., to A Sp. z o.o. będzie uprawniona do zaliczenia kosztu wynikającego z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane przez A Sp. z o.o., czy jeszcze przez I Sp. z o.o. przed przeniesieniem do ZCP NSO A Sp. z o.o.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1003.2016.1.AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych, że w sytuacji, gdy faktura dokumentująca zakup towarów lub usług związanych z ZCP NSO wpłynie do spółki I Sp. z o.o. jeszcze przed datą przeniesienia ZCP NSO i zostanie zaksięgowana w ewidencji rachunkowej spółki I Sp. z o.o., to I Sp. z o.o. będzie uprawniona do zaliczenia kosztu wynikającego z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane przez I Sp. z o.o., czy przez A Sp. z o.o. po przeniesieniu zobowiązania do A Sp. z o.o. w ramach transferu ZCP NSO? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.842.2016.1.AM
     ∟Wnioskodawca w związku z organizowaniem Imprez sportowych (Biegów) będzie dokonywał różnych zakupów towarów i usług na potrzeby organizacji ww. przedsięwzięcia. Fundacja nabywa i będzie nabywać towary wydawane uczestnikom w ramach pakietu startowego (koszulka, pamiątkowy medal, napoje, gadżety), usługi obsługi technicznej, pomocy medycznej, usługi ochrony oraz będzie ponosić inne wydatki związane z organizacją Imprezy. Fundacja jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nabycie towarów i usług w związku z Imprezą, będzie służyło jej do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. odpłatnego świadczenie usług jakim jest wstęp na imprezę sportową.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.766.2016.1.RM
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów dokonywanych przez Oddział

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-361/16-1/WRz
     ∟dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-304/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.338.2016.1.RK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca postępuje prawidłowo dokumentując wydatki na zakup towarów (owoców) kupowanych od osób wytwarzających je w ramach gospodarstwa rolnego, za pomocą dowodów wewnętrznych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy wydatki udokumentowane dowodami wewnętrznymi stanowią koszt uzyskania przychodów?

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-271/16/JC
     ∟1) Czy środki z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego (są przychodem ale zwolnionym z podatku)? 2) Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-188/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-187/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-186/16/JC
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-157/16/AK
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług, które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-137/16-2/MR
     ∟Poprawność wskazywania w deklaracji VAT-7K w terminie 180 dni kwoty do zwrotu wynikającej z wartości zakupionych towarów.

2016.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-143/16/AZ
     ∟w zakresie zachowania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów, które następnie podlegają likwidacji

2016.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-148/16-2/JŻ
     ∟Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanie zakupów towarów i usług w ramach kontraktu za dokonywane przez to stałe miejsce prowadzenia działalności. Uznanie świadczeń realizowanych w ramach kontraktu za usługi kompleksowe oraz określenie miejsca świadczenia usług kompleksowych.

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-5/16-2/AA
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi skupu poroża.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj