Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zakład optyczny

 

zakład optyczny 4 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2016.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.554.2016.1.MG
     ∟prawo do częściowego odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem urządzeń do pomiaru wad wzroku

2015.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-5/15-4/ASZ
     ∟Czy do przychodów uzyskiwanych z działalności polegającej na prowadzeniu salonu optycznego, będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatek zryczałtowany w wysokości 3% od przychodów z działalności salonu optycznego?

2011.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-579/11-2/EWW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy towaru wraz z usługą i dla świadczonej usługi.

2007.02.05 - Urząd Skarbowy w Wieluniu - I-415/22/06
     ∟Czy wyrób okularów korekcyjnych wykonany z własnych materiałów należy traktować jako działalność wytwórczą i opodatkować stawka 5,5%, czy jako działalność usługową opodatkowaną 8,5 % ? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu, działając na podstawie art. 217, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.12...

1

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj