Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zabudowa szeregowa

 

zabudowa szeregowa 2 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2010.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-318/10-2/RS
     ∟należy uznać, iż przychód uzyskany ze zbycia przedmiotowej działki i lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowej nieruchomości oraz odsetek od tego kredytu i opłaty związane z jego nabyciem m.in. opłaty notarialne korzysta ze zwolnienia na postawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. do wysokości wydatków poniesionych po dniu dokonania sprzedaży ww. nieruchomości. Uzyskany z tego tytułu przychód będzie w tej części zwolniony od podatku dochodowego.

2005.12.12 - Urząd Skarbowy w Malborku - PV-AB/443-286/O/05
     ∟Czy sprzedaż na rzecz dzierżawcy, gruntu zabudowanego garażami w zabudowie szeregowej wybudowanymi w roku 1999 ze środków własnych dzierżawcy, posiadacza, na podstawie zezwolenia na budowę i w tym samym roku zostały oddane do użytku, będzie zwolniona z podatku VAT ?

1

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj