Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: tytuł prawny

 

tytuł prawny 267 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.483.2018.2.AKR
     ∟skutków podatkowych ponownego ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.272.2018.2.GM
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży rzeczy otrzymanych w darowiźnie, prze upływem pól roku.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4019.11.2018.1.MZA
     ∟Możliwość ubiegania się o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym po dokonaniu darowizny nieruchomości na rzecz syna.

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.99.2017.2.IM
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.778.2016.2.ACz
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji, Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć poniesione wydatki na remont pomieszczeń wchodzących w skład domu syna Wnioskodawczyni, które to pomieszczenia stanowią Jej dożywotnią służebność, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-77/16/JG
     ∟Wnioskodawca może uwzględnić we wniosku VZM-1 wydatki poniesione przez niego w 2011 r.?

2016.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-57/16-2/IM
     ∟W przedmiotowej sprawie wydatki jakie Wnioskodawca chce ponieść na remont domu, do którego nie przysługuje Mu prawo własności, a jedynie użytkowanego na podstawie ustanowionej nieodpłatnej służebności dożywotniej, nie stanowią wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, wykorzystanie środków ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na remont domu, którego właścicielem jest syn Wnioskodawcy nie uprawniają Wnioskodawcy do skorzystania ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2015.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-700/15/BK
     ∟1. Czy w wyniku sprzedaży mieszkania wystąpił obowiązek zapłaty podatku dochodowego w części odziedziczonej po małżonce? 2. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na pokrycie wydatków związanych z remontem mieszkania, w którym obecnie Wnioskodawca jest zameldowany, a które nie jest Jego własnością będzie zakwalifikowane jako wydatek na cele mieszkaniowe?

2015.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-289/15-5/Akr
     ∟Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia jeżeli w ciągu dwóch lat wyda kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania na cele remontu budynku, w którym mieszka, do którego ma umowę dożywotniej służebności?

2015.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-289/15-4/Akr
     ∟Czy zapis testamentowy stanowi koszt nabycia mieszkania przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży mieszkania?

2015.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-805/14-2/MK1
     ∟Prawo do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot w momencie zakupu materiałów budowlanych nie posiadała tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

2015.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-903/14/BK
     ∟Czy Wnioskodawczyni może przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczyć na cele mieszkaniowe obejmujące remont i modernizację domu, w którym mieszka i jednocześnie ma na nim ustanowioną służebność osobistą?

2014.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-613/14-4/MK1
     ∟prawo do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot dokonała zakupu materiałów budowlanych w 2013 roku natomiast tytuł prawny do lokalu mieszkalnego otrzymała dopiero w 2014 roku

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-371/14-4/MK1
     ∟Czy przysługuje zwrot podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków za materiały budowlane, w sytuacji gdy zakupy tychże materiałów były uczynione po podpisaniu umowy przedwstępnej zakupu lokalu oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zaś wejście do lokalu i faktyczne wykorzystanie tychże materiałów w formie prac wykończeniowych nastąpiło po podpisaniu protokołu przyjęcia - przekazania kluczy do mieszkania tj. w dniu 29.06.2013 r. (w załączeniu dziennik budowy nr 01/2013 r.)?

2014.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-319/14-4/MK1
     ∟W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie ma prawa do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, gdyż sam zakup materiałów budowlanych w 2013 roku nie jest wystarczający aby Wnioskodawczyni mogła ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. na zasadzie praw nabytych o zwrot tych wydatków na dotychczasowych zasadach. Wnioskodawczyni nie nabyła bowiem w 2013 roku prawa do zwrotu, gdyż nie spełniła wszystkich przewidzianych w ustawie warunków.

2014.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-383/14-2/AG
     ∟w zakresie skutków podatkowych zastosowania instytucji datio in solutum

2014.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-302/14-2/GJ
     ∟dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji „Ceny za świadczenia

2014.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1101/13/AK
     ∟Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części podatku VAT w związku z poniesieniem wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji, kiedy zapłacił za materiały budowlane (na które zgodnie z przepisami przysługuje zwrot) i otrzymał fakturę wystawioną do końca 2013 r., a jednocześnie do dnia złożenia wniosku jeszcze nie wykorzystał zakupionych materiałów budowlanych do budowy budynku mieszkalnego – przy spełnieniu innych warunków, od których ustawa uzależnia dokonanie zwrotu? Czy w celu ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – z tytułu budowy budynku mieszkalnego – należy obligatoryjnie – obok pozwo...

2014.01.10 - Minister Finansów - DD3/033/225/CRS/13/RD-2859/14
     ∟Bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków na remont dokonywany jest zgodnie ze statutem lub regulaminem spółdzielni oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi on dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-913/13-2/WS
     ∟Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

2013.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-437/13-4/JR
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo do uzyskania zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych, niezbędnych do wykończenia mieszkania?

2013.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-615/13/MM
     ∟Czy jako samoistny posiadacz budynku wnioskodawca ma prawo do złożenia i odliczenia VAT z wydatków mieszkaniowych?

2013.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-269/13/AK
     ∟Prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem użyczonego budynku mieszkalnego (plebanii).

2013.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-194/13/HS
     ∟Prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-895/12/IL
     ∟Czy w związku z wykonanym remontem mieszkania w świetle art. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przysługuje Pani prawo do zwrotu o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy na podstawie faktur wystawionych w okresie od lutego 2008 r. do października 2008 r.?

2012.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-364/12/BK
     ∟Czy może Pani dokonać odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe, w sytuacji kiedy własność nieruchomości, której dotyczą wydatki została przeniesiona i jednocześnie ustanowiona dożywotnia służebność?

2012.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-362/12/AD
     ∟Czy sprzedaż udział w lokalu użytkowym użyczonym dla osobowej spółki handlowej, spowoduje powstanie przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w ww. lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-361/12/AD
     ∟Czy sprzedaż udział w lokalu użytkowym użyczonym dla osobowej spółki handlowej, spowoduje powstanie przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-746/11-4/AKr
     ∟1. „Czy w świetle przedstawionej sytuacji ja nie mam prawa sam wstąpić o zwrot podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów na remont dachu w budynku, który zamieszkują od początku życia, którym obecnie się zajmuję i o który dbam ? Na co jak wspomniałem mam stosowne dokumenty”.2. „Czy w związku z przedstawionym problemem, z punktu widzenia prawa, będąc w posiadaniu poprawnie wystawionych faktur imiennych na moje nazwisko mogę zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego o zwrot w części zapłaconego od zakupu na materiały budowlane podatku VAT, które zakupiono na remont budynku mieszkalnego?”.

2012.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1196/11/AP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu użytkowego, nie wniesionego do spółki w formie aktu notarialnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj