Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agroturystyka

 

agroturystyka 20 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.469.2018.1.NF
     ∟Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług.

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-1034/15/HD
     ∟Czy związku z wynajmem domków rekreacji letniej osobom przebywającym na wypoczynku w okresie letnim przez okres 2-3 miesięcy – Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać podatek dochodowy, czy też dochody takie są wyłączone z obowiązku podatkowego?

2015.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-153/15-2/WM
     ∟Czy w związku z położeniem pokoi gościnnych na terenach wiejskich w budynku położonym w gospodarstwie rolnym, ale na terenie działki oznaczonej symbolem Bi (inne tereny zabudowane) Wnioskodawczyni, po uruchomieniu działalności w zakresie agroturystyki, będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1171/14-4/AO
     ∟Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z zrealizowaną operacją.

2014.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-517/14/WM
     ∟Czy Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wys. 8,5% przychodów, czy kartą podatkową? Czy może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie?

2013.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1177/12-2/MN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z rozbudową domu mieszkalnego, w którym prowadzona będzie również działalność gospodarcza.

2011.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1574/11/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

2011.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-196/11/AD
     ∟1. Czy fakt podpisania stałej umowy z firmą budowlaną na wynajęcie pokoi na rzecz jej pracowników służących uprzednio agroturystyce, powoduje obowiązek zgłoszenia tej umowy w Urzędzie Skarbowym i opłacenia od przychodów z wynajmu podatku dochodowego?2. Czy dalej można traktować, że jest to działalność w ramach gospodarstwa rolniczego, od której nie opłaca podatku dochodowego?

2010.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1014/09/AT
     ∟Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku VAT?

2009.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-626/09-2/TW
     ∟Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wystawiając fakturę VAT za nocleg, w której jako nabywca widnieje przedsiębiorstwo, którego pracownicy goszczą w prowadzonym przez Wnioskodawcę gospodarstwie agroturystycznym, dochód określony w takiej fakturze podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

2008.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-410/08/WM
     ∟Czy wynajem pokoi w liczbie 8 lub 9 w gospodarstwie rolnym na terenie wiejskim podlega opodatkowaniu, jeśli tak to w jakiej formie?

2006.12.18 - Urząd Skarbowy w Puławach - US.IV-406/25/2006/VAT
     ∟Czy od poniesionych wydatków związanych z inwestycją polegającą na rozbiórce i przebudowie istniejącego budynku w związku z rozszerzeniem działalności o turystykę wiejską podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach i winien z chwilą zakończenia inwestycji zaprowadzić ewidencję środków trwałych?

2006.05.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie - PP/443-10/06
     ∟Czy podatnik może ujmować w deklaracjach VAT-7K podatek naliczony wynikający z faktur zakupu związanych z dokończeniem budowy domu, otrzymanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych?

2006.03.31 - Urząd Skarbowy w Złotoryi - PD/414/1/6/2/06
     ∟Czy osoba prowadząca działalność agroturystyczną jest zobowiązana wystawić rachunek na nazwisko klienta lub dla firmy, w której jest on zatrudniony, jako osoba prywatna czy pod nazwą "agroturystyka"?

2005.10.12 - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek - 1437/ZI/423/304/DJW/05
     ∟Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan wraz małżonką właścicielem gospodarstwa rolnego, zgłoszonego w ewidencji Urzędu Miejskiego w X, jako gospodarstwo agroturystyczne. W ramach tegoż gospodarstwa do wynajmu turystom przeznaczonych jest 5 pokoi gościnnych.Prowadzenie przez Pana gospodarstwa agroturystycznego nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej.Stoi Pan na stanowisku, iż dla indywidualnych klientów gospodarstwa za zakwaterowanie i posiłki może Pan wystawiać rachunki.

2005.06.15 - Wójt Gminy Małdyty - Fn.3113/II/1/2005 r.
     ∟- dotyczy podatku od nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - wynajmu pokoi turystom.

2005.01.31 - Urząd Skarbowy w Puławach - US.IV-443/04/2005/VAT
     ∟Podatnik jest rolnikiem, nie prowadzącym innej działalności gospodarczej i nie świadczy usług z tytułu których byłby podatnikiem podatku VAT na terenie działania Urzędu Skarbowego w Puławach ani też innych Urzędów Skarbowych. W dniu 30.04.2004r zawarł Pan umowę nr X z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie – na realizację przedsięwzięcia przy udziale pomocy finansowanej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD – w ramach tworzenia źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych. Prowadzona inwestycja to kompleks turystyczny (agroturystyka). Zapytanie podatnika dotyczy możliwości odzyskania podatku...

2004.12.30 - Urząd Skarbowy w Myśliborzu - US.RPP-415/VAT/107/04
     ∟Czy przebudowa budynku gospodarczego na cele agroturystyczne może być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %?

2004.09.01 - Urząd Skarbowy w Nysie - PD/415-23/04
     ∟Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie prowadzę gospodarstwo rolne, na terenie którego buduję dom mieszkalny. Część powierzchni użytkowej tegoż domu – trzy pokoje , łazienka i wc - planuję przeznaczyć na wynajem w ramach prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego . W związku z tym zamierzam poszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o usługi krótkotrwałego zakwaterowania w gospodarstwie wiejskim ( gospodarstwo agroturystyczne ). W tej sytuacji poczynione zakupy inwestycyjne :1) w zakresie podatku od towarów i usług - będą rozliczane w comiesięcznych dekla-racjach VAT- 7 ;2) ...

2004.05.06 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.I/1-415/41/04
     ∟uzupełnić Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj