Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: transport międzynarodowy

 

transport międzynarodowy 388 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.288.2019.1.AJ
     ∟Ukonstytuowanie zakładu w związku z utworzeniem oddziału w Polsce oraz opodatkowanie zysków z eksploatacji statków morskich wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.259.2019.1.AW
     ∟- uznanie czynności polegających na wyszukaniu, rezerwacji i odsprzedaży usługi hotelowej z wyżywieniem lub bez, jako składnik pakietu usług, jak również będących jedynym składnikiem świadczonej usługi, za usługi turystyki i zastosowanie do nich szczególnej procedury opodatkowania marży, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy - zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do usług pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych w transporcie międzynarodowym osób

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.313.2019.1.MC
     ∟w zakresie prawa do stosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowego w przypadku przechowywania dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.100.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą Przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowe przewyższającego kwotę 2 000 000 zł, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.131.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą przez Spółkę danemu przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowo-reklamowe w kwocie przewyższającej w obowiązującym w Spółce roku podatkowym 2 000 000 zł Spółka - jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - będzie mogła w stosunku do tego wypłacanego wynagrodzenia zastosować bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy CIT na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

2019.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.206.2019.1.KS
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta usługi spedycyjnej.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.64.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą wynagrodzenia Przewoźnikom z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii za przeprowadzone kampanie marketingowe/reklamowe powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.84.2019.2.MKA
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2019 r. z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym w kontekście Konwencji MLI – Wielka Brytania.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.381.2018.1.PK
     ∟Rozpoznanie importu usług przewozów lotniczych pasażerów i ich opodatkowania

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.376.2018.2.MD
     ∟Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej na pokładzie statku są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. W konsekwencji, w sytuacji uzyskiwania wyłącznie wyżej wymienionych dochodów Wnioskodawca nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego lub innej deklaracji ich dotyczącej. Powyższe będzie miało zastosowanie do dochodów z pracy najemnej – na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego siedziba oraz faktyczny zarząd znajdują się w Wielkiej Brytanii – uzyskiwanych w 2018 r. i latach następnych, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny.

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.739.2018.1.AW
     ∟Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do świadczonych usług transportowych.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.555.2018.1.KT
     ∟Zastosowanie 0% stawki VAT dla usług transportu międzynarodowego towarów importowanych do składu celnego na podstawie posiadanych dokumentów.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.530.2018.2.KT
     ∟Zastosowanie 0% stawki VAT dla usług transportu międzynarodowego towarów oraz prawo do odliczenia podatku w związku z nabyciem takich usług.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.322.2018.1.IL
     ∟Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej na pokładzie statku są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. W konsekwencji, w sytuacji uzyskiwania wyłącznie wyżej wymienionych dochodów Wnioskodawca nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego lub innej deklaracji ich dotyczącej.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.344.2018.1.MC
     ∟W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla świadczonej przez Wnioskodawcę Usługi kurierskiej międzynarodowej.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4441-56/12-6/KP
     ∟W zakresie właściwej stawki dla usług związanych z transportem lotniczym międzynarodowym osób.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.365.2018.2.KB
     ∟Brak zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług – art. 83 ust. 1 pkt 8.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.241.2018.2.ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów zagranicznych

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.309.2018.1.MC
     ∟Możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria oraz na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania.

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.85.2018.1.JS
     ∟zastosowanie stawki 0% podatku VAT dla dostaw wyrobów szklanych do przewoźnika lotniczego

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.636.2017.2.KT
     ∟w zakresie zastosowania 0% stawki VAT dla importu usług transportu towarów

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.568.2017.2.KT
     ∟Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty związane z wykonaną usługą transportową nie stanowią dla Spółki wystarczającej podstawy do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 83 ust. 1 pkt 23 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania tej preferencji do ww. usług transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.120.2017.2.PK
     ∟Opodatkowanie usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.364.2017.1.KT
     ∟w zakresie wliczania kosztów nabywanych usług transportowych do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych usług

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.333.2017.1.IK
     ∟stawka podatku VAT przy sprzedaży biletów promowych międzynarodowych oraz na Eurotunel

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.408.2017.2.AW
     ∟Stawka podatku obowiązująca do usługi transportu towarów wykonanej dla firmy spedycyjnej.

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.223.2017.2.KB
     ∟Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług transportu towarów.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.189.2017.2.KM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 0% dla usług transportu towarów z terytorium Unii Europejskiej na terytorium kraju trzeciego (Szwajcarii, Norwegii), świadczonych przez Wnioskodawcę jako podwykonawcę na rzecz polskiego kontrahenta.

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.88.2017.3.MM
     ∟Opodatkowanie dochodów zagranicznych.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4512-708/15/17-5/S/JŻ
     ∟w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych na podstawie otrzymanych oświadczeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj