Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: towar używany

 

towar używany 2002 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.420.2019.3.AJ
     ∟Do planowanych dostaw nie będzie miała zastosowania szczególna procedura ich opodatkowania przewidziana w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że na fakturach które Spółka otrzymała z tytułu nabycia ww. towarów widniała kwota podatku, a ponadto Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, które mają być przedmiotem planowanej dostawy. Oznacza to, że nie zostały spełnione podstawowe warunki do zastosowania procedury VAT-marża.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.320.2019.2.AWA
     ∟Podstawa opodatkowania przy sprzedaży pojazdu według procedury VAT marża.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.388.2019.1.JG
     ∟ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.184.2019.1.KS
     ∟Zastosowanie procedury VAT-marża do sprzedaży towarów używanych.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.174.2019.1.AK
     ∟Możliwość opodatkowania sprzedaży używanych towarów zakupionych od osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług, w ramach procedury VAT marża.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.129.2019.2.SJ
     ∟Ustalenie momentu pierwszego zasiedlenia oraz zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży lokalu użytkowego.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.108.2019.2.AK
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża dla sprzedaży samochodów używanych.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.89.2019.2.AW
     ∟Nabycie w ramach WNT pojazdu samochodowego na portalu aukcyjnym oraz możliwość jego odprzedaży w systemie VAT marża.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.62.2019.1.AD
     ∟Brak opodatkowania i zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu używanego z terytorium Niemiec.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.38.2019.1.MT
     ∟zastosowanie procedury VAT-marża do sprzedaży używanych samochodów

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.753.2018.1.SM/MT
     ∟dokonywanie dostawy towarów używanych przez Wnioskodawczynię w procedurze VAT marża w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni będzie dokonywała nabycia tych towarów od dostawców, którzy sprzedawane przez siebie towary opodatkowują na zasadzie marży oraz mają swoje siedziby na terytorium Unii Europejskiej, jednak poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy towar kupowany jest przez Wnioskodawczynię i dostarczany przez sprzedawcę do Polski (pyt. nr 1)

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.379.2018.3.JS
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża w związku ze sprzedażą samochodu używanego

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.912.2018.2.MJ
     ∟zastosowanie przy sprzedaży samochodu osobowego procedury VAT- marża

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.740.2018.2.AP
     ∟Nieuznania usług dodatkowych towarzyszących zakupowi samochodu używanego za import usług i braku obowiązku wykazywania ich w deklaracji VAT-7.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.865.2018.1.PS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży używanego samochodu w systemie VAT marża.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.644.2018.2.MR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży telefonów komórkowych.

2018.11.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.499.2018.3.KP
     ∟Możliwości opodatkowania dostawy zegarków lub zegarów po renowacji przy zastosowaniu systemu VAT marża.

2018.11.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.720.2018.1.UNR
     ∟zastosowanie przy sprzedaży samochodu procedury VAT- marża

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.501.2018.2.JN
     ∟Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.644.2018.1.MN
     ∟Zwolnienie od podatku przedmiotów wykorzystywanych wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku, przy nabyciu których nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.173.2018.1.MAZ
     ∟Procedura opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-65/12-6/AWA
     ∟Czy Gmina zbywając przedmioty użytku domowego takie jak noszące ślady użytkowania pojedyncze filiżanki, talerze i inne przedmioty zastawy stołowej nabyte wcześniej na podstawie spadkobrania ustawowego, działa jako podatnik podatku VAT?

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.175.2018.1.KB
     ∟Zastosowanie dla dostawy towarów nabytych z GB procedury VAT marża.

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.97.2018.4.AP
     ∟Opodatkowanie sprzedaży telefonów komórkowych z zastosowaniem procedury VAT-marża.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.162.2018.1.JSO
     ∟Możliwość udokumentowania fakturą VAT-marża sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w działalności gospodarczej

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.85.2018.1.RS
     ∟Opodatkowanie dostawy telefonów i sprzętu elektronicznego z zastosowaniem procedury VAT-marża.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.40.2018.2.MJ
     ∟Zastosowanie procedury VAT-marża przy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.817.2017.2.JSZ
     ∟Brak możliwości zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży motorów używanych.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.856.2017.1.JSZ
     ∟ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża oraz brak obowiązku wykazania w deklaracji VAT-7 usług dodatkowych związanych z nabyciem samochodów.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.855.2017.1.AJB
     ∟ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża oraz brak obowiązku wykazania w deklaracji VAT-7 usług dodatkowych związanych z nabyciem samochodów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj