Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: teren

 

teren 222 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.567.2019.1.BJ
     ∟Opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.367.2019.1.SS
     ∟Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „…”.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.423.2019.1.JB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości według 23% stawki podatku VAT.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.414.2019.3.BJ
     ∟Opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.181.2019.2.AMS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.269.2019.1.MB
     ∟Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.235.2019.2.JO
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 1449/153

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.81.2019.2.ZD
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.175.2019.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nieodpłatnym przekazaniem sieci uzbrojenia terenu po ich przebudowie na rzecz właściwych gestorów

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.45.2019.2.MP
     ∟Stawka podatku dla usług utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonym terenie.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.675.2018.3.AR
     ∟- Stawki podatku VAT dla dostawy działek przeznaczonych pod zabudowę, oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami U, KDW, KDZT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - Zwolnienia od podatku dostawy działek przeznaczonych na tereny zielone, oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami ZP4 i ZP5 (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.695.2018.1.ZD
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na realizację projektu pn.: „Tereny rekreacji i wypoczynku”.

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.736.2018.2.MGO
     ∟Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.630.2018.1.BC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Projektu.

2018.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.624.2018.1.BC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „(…)”.

2018.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.373.2018.3.AKR
     ∟Stawki podatku VAT na świadczone usługi w ramach realizacji zawartej umowy – oczyszczanie letnie i zimowe, utrzymanie zieleni.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.513.2018.2.AR
     ∟W zakresie ustalenia, czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca działał jako podatnik podatku VAT i wskazania stawki podatku dla ww. czynności.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.523.2018.2.ZD
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej”.

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.528.2018.2.AR
     ∟Stawka podatku na usługę przebudowy i rozbudowy obiektu dawnego szpitala na: Dom Pomocy Społecznej, Dom Opieki Specjalistycznej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej oraz stawka podatku na zagospodarowanie terenów zewnętrznych przyległych do obiektu w postaci parkingu dla samochodów osobowych wraz z wewnętrznymi drogami komunikacyjnymi, ciągami pieszymi, terenami zieleni, obiektami małej architektury i oświetleniem terenu.

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.506.2018.2.AR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją Zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego”

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.646.2018.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.351.2018.2.LS
     ∟Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.428.2018.1.JKU
     ∟Brak możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących wydatki na realizację Inwestycji.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.393.20187.3.ISN
     ∟Zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy ZS (…)”.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.330.2018.1.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania przez Ginę z nakazu organu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie prawa własności nieruchomości wymienionych w części A i w części B.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.273.2018.2.MR
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.256.2018.2.JO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.176.2018.2.WS
     ∟Sprzedaż działek.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.224.2018.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowaniu parku dworskiego

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.90.2018.2.ZD
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu”.

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj