Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zielona szkoła

 

zielona szkoła 19 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.6.2017.2.KK
     ∟Zwolnienia od podatku usług, za które pobierane jest czesne oraz usług w zakresie edukacji w ramach „Zielonej Szkoły”, zastosowania stawki podatku 23% dla usług noclegowo-żywieniowych świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży, przebywających w „Zielonej Szkole” w trakcie weekendów, wakacji i ferii.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.29.2017.2.IK
     ∟Zwolnienie od podatku usług organizacji „Zielonych Szkół”, warsztatów edukacyjnych oraz usług noclegowo-żywieniowych świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży, przebywających w Domu Wczasów na zimowiskach i koloniach oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.1043.2016.1.KJ
     ∟Czy świadczone przez jednostki organizacyjne Miasta objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty: (i) usługi w zakresie kształcenia i wychowania, a także (ii) dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, tj. zielonej szkoły korzystają ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT?

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP3.4512.112.2016.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług organizacji „Zielonych Szkół”, warsztatów edukacyjnych, wyjazdowych wycieczek edukacyjnych, zimowisk i kolonii.

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-289/16/ZuK
     ∟Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pobyt pełnosprawnego dziecka na zielonej szkole.

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-969/15/AW
     ∟Możliwość korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 półkolonii, zielonych szkół i kolonii dla uczniów z jednostki Wnioskodawcy oraz dla uczniów z innych szkół Gminy.

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-252/15/AW
     ∟Stawka podatku dla organizowania „zielonych szkół”

2014.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1091/14-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

2012.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1101/12/AJ
     ∟Organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół sklasyfikowanych wg PKWiU 55.2 podlega opodatkowaniu wg stawki 7% (8%).

2012.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-396/12/IL
     ∟Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku zwolnione są dopłaty do „Zielonej szkoły” oraz wycieczek szkolnych organizowanych przez:1. szkołę,2. biuro turystyczne ?

2011.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-281/11/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe dofinansowania ze środków obrotowych firmy wypoczynku dzieci i młodzieży w formie „zielonej szkoły” i „zielonego przedszkola”?

2011.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-1010/10/MK
     ∟Czy dofinansowanie do wyjazdu dzieci na „zielona szkołę” zwolnione jest z podatku dochodowego?

2011.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-866/10-4/MP
     ∟1. Czy „zielona szkoła” jest jedną z wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, formą wypoczynku?2. Czy zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku, wydane organizatorowi wypoczynku przez kuratora oświaty, jest dokumentem, na podstawie którego można będzie zastosować zwolnienie podatkowe w myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potwierdzającym, że organizator wypoczynku jest podmiotem uprawnionym do zorganizowania wypoczynku zorganizowanego?

2010.11.30 - Minister Finansów - DD3/033/159/CRS/10/PK-966
     ∟Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku zwolnione są:1. dopłaty do „zielonej szkoły” organizowanej przez:a) szkołęb) biuro turystyczne,2. dopłaty do wycieczek szkolnych organizowanych przez:a) szkołę,b) biuro turystyczne.

2010.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-564/10/ŚS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”.

2008.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-474/08-4/EN
     ∟Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy organizacji wycieczki, kolonii lub zielonej szkoły przy wykorzystaniu własnego majątku – zakwaterowanie we własnym obiekcie?

2006.06.02 - Urząd Skarbowy w Zabrzu - US/PP/443/27/2006/BM
     ∟Czy przychody będące dofinansowaniem z MOPR na obiady dla dzieci sporządzane przez ajenta w stołówce szkolnej oraz wpłaty rodziców za „zielone lekcje” i kolonie letnie stanowią o wysokości obrotu Szkoły obligującego placówkę do rejestracji w podatku od towarów i usług, po przekroczeniu kwoty 10.000 euro (art. 113 ustawy VAT)?

2005.07.29 - Izba Skarbowa w Katowicach - PPB1-4407/I/36/2005
     ∟Pytania podatnika dot.:stosowania szczególnej procedury /tzw. VAT-marża/ przy świadczeniu usług turystyki /PKWiU 63.30/,prawa do zastosowania 7% stawki podatku VAT do organizowanych przez nią kolonii i zielonych szkół, obozów i prawa do odliczenia podatku naliczonego przy korzystaniu z obcych usług noclegowych, gastronomicznych i transportowych.

2004.11.08 - Urząd Skarbowy w Stalowej Woli - US.II-415/12/58/04
     ∟dotyczy odliczenia wydatków związanych z pobytem na zielonej szkole w ramach ulgi rehabilitacyjnej

1

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj