Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kontynuacja działalności przez spadkobierców

 

kontynuacja działalności przez spadkobierców 67 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.210.2019.2.MM
     ∟Rozliczenie podatku dochodowego za zmarłego małżonka.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.260.2019.2.KS
     ∟Obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy przez spadkobiercę z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstwa w spadku

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.326.2018.1.DR
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni miała prawo opodatkować swój dochód jako wspólnika Spółki komandytowej podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.265.2017.1.MG
     ∟Prawo do rozliczenia przychodów i kosztów związanych z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą zmarłego ojca w ramach własnego zeznania podatkowego, w związku z kontynuowaniem działalności gospodarczej spadkodawcy

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.260.2017.2.MG
     ∟prawo do rozliczenia straty podatkowej poniesionej przez zmarłego ojca, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, którą Wnioskodawca kontynuuje

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-149/16-6/JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wycofania wynajmowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości, stanowiących środki trwałe Wnioskodawcy oraz przekazania ich do majątku osobistego, a następnie ich sprzedaży oraz opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości stanowiących środki trwałe Wnioskodawcy, które były zasiedlone i które nie zostały zasiedlone.

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-667/15-4/MD
     ∟Prawo do podatku liniowego – spadkobierca

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1466/15-2/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uwzględnienia w zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni straty powstałej w działalności gospodarczej spadkodawcy.

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-35/12/15-S/PG
     ∟Opodatkowanie przejęcia majątku spółki jawnej.

2015.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-35/12/15-S-1/PG
     ∟Opodatkowanie przejęcia majątku spółki jawnej.

2015.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/4511-342/15/AB
     ∟sposób ustalenia dochodu spadkobiercy, obejmującego udziały zmarłego wspólnika spółki jawnej.

2014.12.30 - Minister Finansów - PK4/8012/413/LJO/12/14/RD-120056/LZW-140634
     ∟Czy spadkobiercy mają prawo do ulgi uczniowskiej?

2014.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-606/14/BJ
     ∟Czy podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych Wnioskodawca będzie rozliczał za okres całego roku 2014, tj. działalności zarówno żony jak i jego, czy PIT-11 i PIT-4R winny być wystawiane oddzielnie za okres świadczenia umów na rzecz firmy prowadzonej przez żonę i za okres umów świadczonych na rzecz firmy prowadzonej przez Wnioskodawcę?

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1144/13/AW
     ∟Sposób opodatkowania czynności przekazania środków trwałych, w tym samochodu osobowego, na cele osobiste Sposób opodatkowania czynności sprzedaży środków trwałych przejętych po zmarłym mężu Obowiązek sporządzenia spisu z natury w przypadku zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i odprowadzenia należnego podatku Podstawa opodatkowania towarów podlegających spisowi z natury.

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-962/12/AL
     ∟ ...

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-964/12/AL
     ∟W zakresie wskazania na fakturach VAT wystawianych przez sprzedawców danych Wnioskodawcy i możliwości wystawienia not korygujących przez Wnioskodawcę, prawa do obniżenia przez Wnioskodawcę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych po śmierci spadkodawcy.

2012.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-613/12/AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na spadkodawcę.

2012.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-606/12-4/AMN
     ∟Czy w świetle zapisów art. 97 Ordynacji podatkowej, jedyny spadkobierca praw majątkowych i niemajątkowych spadkodawczyni z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, Wnioskodawca jest w pełni jej sukcesorem jako osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i zarazem kontynuująca działalność przejętej w spadku firmy?

2012.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-67/12/AB
     ∟Okresu za jaki należy złożyć zeznanie podatkowe za rok w którym nabyto spadek.

2012.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1301/11/AB
     ∟Obowiązek sporządzenia zeznania rocznego za 2011 r. za zmarłego męża, prowadzącego uprzednio pozarolniczą działalność gospodarczą.

2012.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1103/11/RM
     ∟Dot. możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

2011.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1229/10/AB
     ∟możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu, w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, wartości towarów, materiałów i wyrobów, (przejętych w drodze spadku), przy ustalaniu dochodu na koniec roku podatkowego

2011.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1228/10/AB
     ∟Sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku oraz naliczania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych.

2011.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1227/10/AB
     ∟Obowiązku rozliczenia i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za zmarłego męża, prowadzącą uprzednio pozarolniczą działalność gospodarczą.

2011.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1070/10/AW
     ∟Czy dostawa opisanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku

2010.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-843/10/AZb
     ∟zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) dokonane przez Wnioskodawcę, który przejął gospodarstwo rolne w drodze spadku po zmarłym mężu, jest ważne bez ponownego spełnienia przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy

2010.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1164/10/AZb
     ∟jeżeli spadkodawca wykorzystywał środki trwałe wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych i nie był zobowiązany do dokonywania korekty, o której mowa w art. 91 ustawy, wówczas spadkobierca również takiego obowiązku nie ma – o ile w okresie ewentualnej korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy, nie dojdzie do zmiany przeznaczenia środków trwałych

2010.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-284/10/AB
     ∟Sposób rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z odziedziczeniem udziału w spółce jawnej.

2010.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-47/10-2/MM
     ∟Czy Wnioskodawca miał uprawnienie do wpisania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z ostatniej deklaracji VAT-7 ojca pana x w pozycję „kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji” pierwszej deklaracji VAT-7 syna pana y kontynuującego działalność ojca?

2010.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1023b/09/MD
     ∟Prawo do złożenia korekt deklaracji VAT złożonych uprzednio przez męża.

1 2 3

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj