Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Numer Identyfikacji Podatkowej

 

Numer Identyfikacji Podatkowej 728 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014.03.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1225/13/KJ
     ∟Prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem:- Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy,- numeru NIP Urzędu przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,- Urzędu jako nabywcy i numeru NIP Urzędu.

2014.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1139/13-3/HW
     ∟Czy Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Spółdzielni Pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej?

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1324/13/KM
     ∟Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) do deklaracji złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT (za okres, za który nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT)? Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji YAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygow...

2014.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-37/14-2/MH
     ∟Prawo do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd, wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy czy Numeru Identyfikacji Podatkowej nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury

2014.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-564/13-2/BA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania oryginału faktury w związku z prawem do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia własnych towarów.

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-880/13-2/UNR
     ∟konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy

2014.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1062/13-3/NS
     ∟podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (w tym numeru NIP) na fakturze

2014.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1307/13-2/RR
     ∟Nadanie nowego numeru NIP spółce powstałej w wyniku przekształcenia Spółdzielni Pracy.

2014.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-535b/13/BJ
     ∟Dane, jakie winna zawierać faktura dokumentująca czynność związaną z organizacją eksportu towarów.

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-903/13-3/MH
     ∟1. Czy w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT należnego i/lub naliczonego, Gmina ma prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotnie przez Urząd, z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT?2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 90 ust. 3 i art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem danych Urzędu, tj. ze wskazaniem (1) Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, (2) numeru N...

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-903/13-2/MH
     ∟1. Czy w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT należnego i/lub naliczonego, Gmina ma prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotnie przez Urząd, z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT?2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (pod warunkiem spełnienia przesłanki art. 90 ust. 3 i art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 88 ustawy o VAT) z faktur VAT, otrzymanych przez Gminę, jeżeli faktury te zostały wystawione ze wskazaniem danych Urzędu, tj. ze wskazaniem (1) Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu numeru NIP Gminy, (2) numeru N...

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1235/13-5/DG
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności wystawiania noty korygującej w sytuacji związanej z wyrejestrowaniem Urzędu Gminy i rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT.

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1235/13-4/DG
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności wystawiania noty korygującej w sytuacji związanej z wyrejestrowaniem Urzędu Gminy i rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT

2014.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1049/13/LSz
     ∟#61485; Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym rozliczenia VAT były prowadzone de facto przez Urząd,#61485; Prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym rozliczenia VAT były pro...

2014.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-990/13-2/MD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty wieloletniej, o której mowa w art. 91 ustawy, w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (w tym numeru NIP) na fakturze oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (w tym numeru NIP) na fakturze.

2014.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-918/13-3/JS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości dotyczące oznaczenia nabywcy

2014.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-918/13-2/JS
     ∟prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych pierwotnie przez Urząd

2014.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-987/13-4/AWa
     ∟1. Czy zapis w umowie spółki cywilnej o następującej treści: „Zastrzega się, że spadkobiercy wspólnika wchodzą do spółki na jego miejsce” gwarantuje, że w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników spółki cywilnej i wejścia spadkobierców na jego miejsce, nie dojdzie do rozwiązania spółki w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?2. Czy w związku z wprowadzeniem do umowy spółki zapisu, o którym mowa w pytaniu nr 1, w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników spółki cywilnej i wstąpienia do spółki jego spadkobierców powstanie obowiązek opodatkowania towar...

2014.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-987/13-3/AWa
     ∟1. Czy zapis w umowie spółki cywilnej o następującej treści: „Zastrzega się, że spadkobiercy wspólnika wchodzą do spółki na jego miejsce” gwarantuje, że w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników spółki cywilnej i wejścia spadkobierców na jego miejsce, nie dojdzie do rozwiązania spółki w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?2. Czy w związku z wprowadzeniem do umowy spółki zapisu, o którym mowa w pytaniu nr 1, w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników spółki cywilnej i wstąpienia do spółki jego spadkobierców powstanie obowiązek opodatkowania towar...

2014.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-834/13-2/MG
     ∟1. Czy szkoła/zespół szkół może wykorzystywać NIP organu prowadzącego do zakupu towarów i usług związanych z jej działalnością?2. Czy istnieje możliwość nadania szkole bądź zespołowi szkół odrębnego od organu prowadzącego numeru NIP?

2014.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-967/13-2/AI
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty wieloletniej, o której mowa w art. 91 ustawy, w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (w tym numeru NIP) na fakturze oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (w tym numeru NIP) na fakturze.

2014.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1023/13-2/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania za odrębnego od Gminy podatnika VAT oraz formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym w odniesieniu do samorządowych jednostek budżetowych i jednostek budżetowych.

2014.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-955/13-4/NS
     ∟Wskazanie, czy Gmina wraz z jej jednostkami budżetowymi może być zarejestrowana jako jeden podatnik oraz składać jedną deklarację VAT-7 w imieniu swoim i jej jednostek budżetowych.

2014.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-948/13-3/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do korekty, o której mowa w art. 91 ustawy, w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (w tym numeru NIP) na fakturze.

2014.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-948/13-2/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego oraz prawa do korekty, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy w przypadku błędnego oznaczenia nabywcy (w tym numeru NIP) na fakturze.

2013.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-468/13-2/EWW
     ∟Odliczenie podatku naliczonego oraz korekta podatku z tytułu importu usług - wynajem nieruchomości położonej w Polsce.

2013.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-939/13-2/AD
     ∟1. Czy wskazane czynności z zakresu działalności A. jakie Gmina świadczy za pośrednictwem Szkoły, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT, korzystające ze zwolnienia z VAT?2. Czy wskazane czynności z zakresu działalności B i C, jakie Gmina świadczy za pośrednictwem Szkoły, stanowią dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT korzystającą ze zwolnienia z VAT?

2013.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-205/13-5/KG
     ∟Dokumentowanie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-878/13-2/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania jednostek budżetowych za odrębnych od Gminy podatników.

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-864/13-7/HW
     ∟1. Czy z uwagi na fakt, że Gmina dotychczas nie dokonywała odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami mieszanymi, Wnioskodawca może skorzystać z tego prawa obecnie, tj. dokonać w 2013 r. korekt deklaracji obejmujących okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2009 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)?2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dokonywać korekt deklaracji za lata, w których Gminie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami mieszanymi, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalenia w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu o...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj