Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: norma

 

norma 202 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.322.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.321.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.317.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.316.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.236.2019.1.DJD
     ∟Skutki podatkowe hodowli stada reprodukcyjnego gęsi i sprzedaży jaj wylęgowych

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.290.2018.1.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego, nabywanego ze składu podatkowego przez Wnioskodawcę i wykorzystywanego do produkcji artykułów spożywczych zawierających oraz niezawierających alkoholu, a także uznanie prawidłowości prowadzonej ewidencji tego alkoholu.

2018.11.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.491.2018.1.KS
     ∟Skutki podatkowe prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.333.2018.2.ENB
     ∟Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Rosji oraz obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.339.2018.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania, w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 i opodatkowania zarówno Indyków Nieśnych jak i Indyków Sprzedawanych, w zakresie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu o zmianie w produkcji oraz w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 stad Indyków przeznaczonych na potrzeby wymiany własnych stad reprodukcyjnych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.338.2018.1.IM
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2018.1.DP
     ∟Czy dochody uzyskane z hodowli psów rasowych polegającej na rozmnażaniu psów, karmieniu psów w celu przyrostu masy, selekcji psów ze względu na płeć, kolor, popędy behawioralne mogą korzystać z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 poz. 15 lit. k) ww. ustawy?

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.247.2017.1.ISL
     ∟Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.246.2017.1.ISL
     ∟Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych.

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.220.2017.1.ISL
     ∟Możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.18.2017.1.KS
     ∟w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.123.2017.1.KS
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.1048.2016.1.WM
     ∟Zasady rozliczania dochodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.7.2017.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.389.2016.2.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej.

2016.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.350.2016.2.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.756.2016.1.DP
     ∟1. Czy Wnioskodawca w 2017 r. będzie miał prawo do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych określonych w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie osiągnie limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia 1 października 2016 r. i zaniecha prowadzenia ksiąg rachunkowych? 2. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji PIT-6 w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r., jeżeli nie osiągnie limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia 1 października 2016 r., zaniecha prowadzenia ksiąg rachunkowych i zdecyduje się na ustalanie dochodu w oparciu o normy szacunkowe?

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-28/16-5/IM
     ∟Czy różnice kursowe powstałe w 2016 roku z tytułu zapłaty zobowiązań i otrzymania należności, które to zobowiązania i należności powstały w 2015 roku w związku z prowadzonymi działami specjalnymi produkcji rolnej, należy zaliczyć odpowiednio do kosztów i przychodów podatkowych roku 2016?

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-28/16-4/IM
     ∟Czy w przypadku opodatkowania całości dochodów uzyskanych w 2016 r. mających swój związek z procesami produkcyjnymi zapoczątkowanymi w 2015 r. (wymienione w pytaniu nr 1), wg norm szacunkowych w 2015 r. do kosztów uzyskania przychodów roku 2016 można zaliczyć koszty pośrednie ponoszone w 2016 roku w związku z produkcją 2016 roku, lecz powiązaną w części z kurami, które podatnik posiadał na dzień 31 grudnia 2015 r.?

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-1/4511-1-28/16-2/IM
     ∟Czy dochody uzyskane ze sprzedaży jaj wylęgowych i kur po okresie nieśności (pochodzących ze stada reprodukcyjnego, którego odchów rozpoczął się w 2015 r.) oraz odchowanych kur (pochodzących z odchowu rozpoczętego w 2015 r. i zakończonego w 2016 r.), osiągnięte w roku 2016, będą opodatkowane na zasadach ogólnych w 2016 r., czy też będą podlegały opodatkowaniu w 2015 r. wg norm szacunkowych?

2016.08.23 - Minister Finansów - DD9.8222.2.19.2016.KZU
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2016.08.23 - Minister Finansów - DD4/DD9.8222.2.23.2016.KZU
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2016.08.23 - Minister Finansów - DD4/DD9.8222.2.21.2016.KZU
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2016.08.16 - Minister Finansów - DD4/DD9.8222.2.17.2016.KZU
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-459/16-2/PP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z produkcji rolnej z 2015 roku.

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.350.2016.2.AP
     ∟opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj