Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nieruchomość zabudowana

 

nieruchomość zabudowana 2718 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.396.2019.2.MK
     ∟Odpłatne zbycie przez Zainteresowanych nieruchomości nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości, minął okres dłuższy niż 5 lat. Tym samym z tego tytułu na Zainteresowanych nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.593.2019.3.LS
     ∟Sprzedaż nieruchomości (działka zabudowana i niezabudowana).

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.450.2019.2.MR
     ∟- uznanie planowanej sprzedaży Nieruchomości za podlegającą opodatkowaniu;- brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży Nieruchomości; - prawo do odliczenia przez Kupującego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących sprzedaż Nieruchomości

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.553.2019.3.KM
     ∟Opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. transakcją.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.511.2019.2.WH
     ∟Zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.304.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (działki nr 1)

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.346.2019.2.AS
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży części działki nr 1 wraz z budynkami i budowlami nabytymi aportem i działki gruntu nr 2, zabudowanej drogą, na które nie poniesiono nakładów na ich ulepszenie przekraczających 30% ich wartości początkowej. Zwolnienie od podatku sprzedaży części działki nr 1 wniesionej aportem, zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym, na który poniesiono nakłady na jego ulepszenie powyżej 30% ich wartości początkowej oraz budowlą stanowiącą zewnętrzną instalację gazową, wybudowaną przez Wnioskodawcę i oddaną do użytkowania w 2019 r., co do których to budynków i budowli okres między oddaniem ich do użytkowania a dostawą będzie krótszy niż 2 lata. Zwolnienie od podatku sprzedaży części działki gruntu nr 1 nabytej aportem, zabudowanej budynkami i budowlami, które wybudował Wnioskodawca, od których nabycia odliczono podatek VAT oraz zabudowanej budynkami i budowlami nabytymi w drodze aportu, na które poniesiono nakłady na ich ulepszenie przekraczające 30% ich wartości początkowej, a okres między oddaniem ich do użytkowania a dostawą będzie dłuższy niż 2 lata oraz w zakresie korekty podatku odliczonego. Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanej części działki gruntu nr 1. Oodatkowanie zbycia ruchomości stanowiących wyposażenie budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń służących do obsługi fermy. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w przypadku złożenia rezygnacji przez strony transakcji z art. 43 ust. 10 ustawy.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.450.2019.3.MMA
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.507.2019.2.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dostawy działek zabudowanych wywłaszczonych za odszkodowaniem.

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.381.2019.3.MWJ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży lokalu użytkowego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu bezpośrednio związanego z lokalem znajdującym się na działce nr 1

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.335.2019.2.KK
     ∟Stawki podatku VAT z tytułu sprzedaży działki zabudowanej.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.313.2019.3.KK
     ∟Zwolnienia z podatku VAT sprzedaży budynków wraz z gruntem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.433.2019.3.IG
     ∟Dostawa nieruchomości będzie w całości opodatkowana podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Kupujący po otrzymaniu wystawionej faktury będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z dostawą Nieruchomości na jego rzecz, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.523.2019.1.RG
     ∟nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w działce niezabudowanej nr.... oraz konieczności rejestracji i wystawienia faktury w związku z ww. transakcją

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.522.2019.1.RG
     ∟nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w działce niezabudowanej nr .... oraz konieczności rejestracji i wystawienia faktury w związku z ww. transakcją

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.433.2019.2.JB
     ∟Opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.437.2019.1.DS
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.517.2019.2.AC
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.457.2019.2.AJ
     ∟Składniki majątkowe mające być przedmiotem sprzedaży nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym transakcja ich zbycia będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zostały spełnione przesłanki do zastosowania do planowanej dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jednakże z uwagi na wybór opcji opodatkowania przez strony transakcji będzie ona opodatkowana 23% stawką podatku. W związku z tym nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.364.2019.2.KK
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem parterowym.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.214.2019.3.MAZ
     ∟Przedmiot transakcji nie dotyczy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części tylko całego majątku Wnioskodawcy; z tytułu dokonanej transakcji sprzedaży działek spółka słusznie naliczy podatek VAT, a kupujący nabędzie prawo do jego odliczenia.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.313.2019.2.MC
     ∟Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.423.2019.1.KBR
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.442.2019.2.KS
     ∟Zwolnienia od podatku VAT czynności wniesienia aportem do Spółki nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 .

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.263.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.236.2019.1.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki nr … zabudowanej budynkiem handlowo-biurowym i budynkiem kotłowni.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.461.2019.4.MP
     ∟Uznanie przedmiotu Transakcji za zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowanie dostawy nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej Transakcji.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.415.2019.1.MR
     ∟Dostawa nieruchomości w części zabudowanej ,,starym” budynkiem, w części zabudowanej ,,nowymi” budynkami.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.293.2019.3.KK
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.406.2019.2.LS
     ∟Sprzedaż 1/5 udziału w zabudowanej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj