Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: należność zagraniczna

 

należność zagraniczna 93 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.419.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej ….

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.394.2019.1.ASZ
     ∟zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (…..)

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.320.2019.1.RS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej.

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.316.2019.1.KP
     ∟Zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpusu).

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.333.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.291.2019.1.PW
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpusu).

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.297.2019.1.JM
     ∟Należność zagraniczna.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.383.2019.1.IR
     ∟Zwolnienie od podatku dochodowego należności zagranicznej wypłaconej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.322.2019.1.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej Eurokorpus

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.321.2019.1.SK
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej ….

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.190.2019.1.AK
     ∟Należność zagraniczna wypłacana Wnioskodawcy jako żołnierzowi zawodowemu, w związku z pełnieniem służby w składzie jednostki wojskowej, której celem jest stałe wspieranie i wzmacnianie sił tworzących ją państw, sił sojuszniczych w różnych formach, zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu i konfliktu zbrojnego, oraz bierze udział w operacjach i misjach pokojowych NATO i UE, wzmacnia siły sojusznicze NATO i UE w wykonywaniu obowiązków w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego (w ramach funkcjonowania grup bojowych Unii Europejskiej i sił szybkiego reagowania NATO – NRF), korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.223.2019.1.JK2
     ∟Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - żołnierz.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.110.2019.4.MH
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania należności zagranicznej otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.394.2018.1.DJ
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania części należności zagranicznej pobieranej przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę poza granicami kraju.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.282.2018.2.ENB
     ∟Zwolnienie od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie międzynarodowej jednostki wojskowej.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.283.2018.1.MP
     ∟zwolnienie od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.220.2018.2.BO
     ∟Możliwość zwolnienia od podatku należności zagranicznej, otrzymywanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej (Eurokorpus)

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.174.2018.1.IL
     ∟Część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.128.2018.1.IL
     ∟Część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.215.2017.2.JK2
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej jest prawidłowe. Natomiast w zakresie podstawy prawnej zwolnienia ww. należności jest nieprawidłowe, gdyż przedmiotowe należności korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-956/15-2/JK
     ∟Część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 15 października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy. Dodatkowo wyjaśnić należy, że w pytaniu Wnioskodawca wskazał „art. 20 ust. 1 pkt 20 ustawy”, natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje takiego przepisu, w związku z czym organ powyższe uznał za omyłkę pisarską i przyjął, że intencją zapytania Wnioskodawcy był „art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy.”

2015.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-83/10/13-S/15-S/BK
     ∟Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym, pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust.1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-506/11/14-S/IL
     ∟Zwolnienia od podatku dochodowego należności zagranicznej wypłacanej żołnierzowi zawodowemu.

2014.03.04 - Minister Finansów - DD3/033/31/MCA/14/RD-21209/14
     ∟Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.03.03 - Minister Finansów - DD3/033/30/MCA/14/RD-20636/14
     ∟Czy i na jakich zasadach otrzymywany przez Wnioskodawcę dodatek zagraniczny zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2014.02.26 - Minister Finansów - DD3/033/29/MCA/14/RD-19093/14
     ∟Zwolnienie od opodatkowania należności zagranicznej wypłacanej żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę poza granicami państwa.

2013.12.12 - Minister Finansów - DD3/033/296/MCA/13/RD-128848/13
     ∟W przypadku Wnioskodawcy pełniącego służbę poza granicami państwa polskiego w celu udziału w misji pokojowej, spełniony jest warunek realizacji celu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011 r. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że od otrzymywanej należności zagranicznej nie powinien być pobierany podatek dochodowy. Przedmiotowa należność korzysta ze zwolnienia na podstawie 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof.

2013.12.12 - Minister Finansów - DD3/033/295/MCA/13/RD-128817/13
     ∟W przypadku Wnioskodawcy pełniącego służbę poza granicami państwa polskiego w celu udziału w misji pokojowej, spełniony jest warunek realizacji celu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011 r. Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymywana należność zagraniczna, podlega zwolnieniu podatkowemu, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy opdof.

2013.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-83/10/13-S/BK
     ∟Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym, pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-831/11/13-S/MM
     ∟Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w … należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj