Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nadzór podatkowy

 

nadzór podatkowy 15 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2010.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-5/10-5/JK
     ∟Czy wyroby akcyzowe, zwolnione od podatku akcyzowego na podstawie przepisu § 20 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, są objęte stałym nadzorem podatkowym?

2009.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-254/09-2/SM
     ∟objęcie szczególnym nadzorem magazynów zlokalizowanych na zacumowanych barkach, w przypadku podmiotu pośredniczącego dostarczającego paliwo żeglugowe

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-221/09-2/SM
     ∟objęcie szczególnym nadzorem podatkowym importowanych wyrobów przez podmiot pośredniczący

2008.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-842/08/IK
     ∟objęcie szczególnym nadzorem podatkowym oleju opalowego (PKWiU24.14.73-67.00, CN 2707 99 99).

2008.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-169/08/JK
     ∟Zasady ustalania ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego.

2008.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-64/08-2/SM
     ∟zasady opodatkowania produkowanych rozpuszczalników

2008.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/443-92A/07/JK
     ∟Czy przyjęcie do magazynu spirytusu skażonego środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE, nabytego wewnątrzwspólnotowo i obrót nim podlega szczególnemu nadzorowi podatkowemu?

2007.02.15 - Urząd Celny w Rzeszowie - 402000-PA-911-22/2006/AF
     ∟Czy Spółka w zakresie korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowegowęglowodorów acyklicznych, węglowodorów cyklicznych i benzyn specjalnychbędzie objęta szczególnym nadzorem podatkowym ? Na podstawie art. 216 §1, art. 14a §1 i §4 . – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku firmy XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (zwanej dalej Spółką) z dnia 28.11.2006r. (z datą wpływu w dniu 01.12.2006r.) i uzupełnionego pismem z dnia 25.01.2007r. (z datą wpływu w dniu 29.01.2007r.) w przedmiocie udzielenie interpretacji w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa z zakresu zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego benzyn specjalnych, węglowodorów a...

2006.07.14 - Urząd Celny w Rzeszowie - 402000-PA-911-11/2006
     ∟ZAPYTANIE 1:Czy produkcja biokomponentów (estrów wyższych kwasów tłuszczowych) musiodbywać się w składzie podatkowym?ZAPYTANIE 2:Czy zużycie tych biokomponentów tylko i wyłącznie do własnych celów napędowych jako samoistne paliwo uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie par. 12 rozp. MF z dnia 26.04.2004 r. W sprawie zwolnień z podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 z pozn. zm.)?ZAPYTANIE 3:W jakim zakresie stosowany będzie szczególny nadzór podatkowy?ZAPYTANIE 4:Czy wymagane będzie uzyskanie świadectwa jakości bikomponentów wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące?

2006.07.12 - Urząd Celny w Kielcach - 341000-RPA-911-13/06
     ∟Czy przepisy w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego) dopuszczają możliwość przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych)?

2006.06.14 - Urząd Celny II w Łodzi - 362000-RPA-9105-3B/2006/ZK
     ∟Który organ podatkowy jest właściwy do sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego przy przewozie oleju bazowego ze składu podatkowego na Łotwie do składu podatkowego w Polsce i czy podlega temu nadzorowi podmiot przewożący ten towar?

2006.05.04 - Izba Celna w Przemyślu - 40-PA-9116-31/2/2006
     ∟Jakie są opodatkowania podatkiem akcyzowym wytwarzanych przez przedsiębiorstwo estrów metylowych, gliceryny oraz zużywanych do wytworzenia tychże wyrobów surowców w postaci oleju rzepakowego i metanolu. Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.02.2006 r. na postanowienie

2006.01.27 - Urząd Celny w Krośnie - 401000-PA-911-2/06/1
     ∟Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym przy sprzedaży gliceryny z przeznaczeniem do celów innych niż napędowe, opałowe lub jako dodatki i domieszki do paliw silnikowych oraz czy gliceryna nieoczyszczona podlega przepisom o szczególnym nadzorze podatkowym ?

2006.01.05 - Urząd Celny w Zamościu - 303000-SNC-0707-6/06
     ∟Czy płyn do spryskiwaczy samochodowych o kodzie PKWiU 24.66.33.50 może być konfekcjonowany poza składem podatkowym?

2005.11.07 - Urząd Celny w Nowym Targu - 352000-SNP-9282-2/9/05
     ∟Czy w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia z 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. nr 65, poz.598 ze zmianami) wyrób akcyzowy o nazwie toluen (PKWiU 24.14.12-25.20) nadal jest objęty szczególnym nadzorem podatkowym u podmiotu dokonującego nabycia tego towaru w kraju jako uprawniony nabywca na podstawie złożonego oświadczenia ?

1

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj