Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: nieodpłatne nabycie

 

nieodpłatne nabycie 297 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-444/13-3/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego oraz możliwości zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych.

2014.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-444/13-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego oraz możliwości zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych.

2014.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-513/13-2/JG
     ∟Czy w związku z rozważanym dobrowolnym nieodpłatnym umorzeniem udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, tj. w drodze ich nabycia celem umorzenia przez Wnioskodawcę bez wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-388/13-2/MC
     ∟Czy w związku z planowanym dobrowolnym umorzeniem udziałów własnych bez wynagrodzenia, za zgodą umarzającego udziałowca, tj. Spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-793/13-2/MS1
     ∟Czy wartość prac budowlano montażowych niezbędnych dla prawidłowego użytkowania środka trwałego stanowi element jego ceny nabycia, a tym samym w przedstawionym stanie faktycznym miało miejsce częściowo nieodpłatne nabycie środka trwałego?Czy w związku z powyższym wartość środka trwałego powinna zostać przez Spółkę ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt la ustawy o CIT, jako cena jego nabycia powiększona o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a?

2013.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-592/13-4/KR
     ∟Skutki podatkowe nabycia akcji spółki przyznanych nieodpłatnie pracownikowi spółki akcyjnej w ramach programu

2013.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-396/13-2/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.

2013.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1036/13/PH
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia

2013.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-260/13-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem akcji w spółce komandytowo-akcyjnej należących do innego akcjonariusza oraz w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do innego udziałowca.

2013.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-247/13-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem dobrowolnym udziałów.

2013.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-248/13-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego dla udziałowca pozostającego w spółce w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów innego wspólnika bez wynagrodzenia.

2013.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-323/13-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.

2013.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-306/13-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wydawanych leków.

2013.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-262/13-2/ŁM
     ∟Czy w związku z nabyciem bez wynagrodzenia udziałów własnych w celu umorzenia oraz następnym ich umorzeniu, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-244/13-2/MC
     ∟Czy w związku z nabyciem przez Spółkę zależną bez wynagrodzenia udziałów Wspólnika w celu umorzenia oraz następnym ich umorzeniu, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-501/13-2/JK
     ∟Jak w przypadku sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie w Wielkiej Brytanii w ramach programu akcyjnego dla pracowników należy ustalić koszt uzyskania przychodu?

2013.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-524/13/HS
     ∟Jakie są zasady rozliczenia opisanego świadczenia dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych? W szczególności czy korzyść majątkowa uzyskana w związku z przedstawionym programem motywacyjnym powinna być zakwalifikowana jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu i jaką stawką podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowany powinien być dochód?

2013.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-221/13-4/JG
     ∟Czy umorzenie udziałów Wnioskodawcy objętych za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostanie dokonane bez wynagrodzenia, spowoduje powstanie po stronie nowej spółki przychodu, podlegającego opodatkowaniu?

2013.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-101/13-5/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

2013.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-394/13-2/AA
     ∟Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu dokumentowania nieodpłatnego nabycia towarów.

2013.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-235/13-2/MC
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Sp. z o.o. udziałów należących do Udziałowca celem ich umorzenia, po stronie Spółki, jako udziałowca pozostającego w Sp. z o.o., powstanie przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-91/13-2/JG
     ∟Czy w związku z planowanym dobrowolnym umorzeniem udziałów własnych bez wynagrodzenia, za zgodą umarzającego udziałowca, tj. Spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2013.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-144/13/WM
     ∟Czy wysokość kosztów za 2012 r. może być ustalona przez przyjęcie wartości remanentu na dzień śmierci matki (otrzymany na mocy przyjętego spadku) - jako remanentu początkowego, a wartości remanentu sporządzonego 31 grudnia 2012 r. jako remanentu końcowego?

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1204/12-7/MM
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej darowizny jako wierzytelności własnej Spółki Zależnej

2013.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-490/12-3/AO
     ∟1. Czy nieodpłatne otrzymanie nasion, które następnie są wydawane nieodpłatnie we wskazany sposób i które zgodnie z przepisami prawa nie mogą być przedmiotem handlu, powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Zależnie od odpowiedzi na pytanie 1, czy Spółka powinna rozpoznać koszt podatkowy w wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku nieodpłatnym przekazaniem nasion?

2013.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1006/12-2/ES
     ∟Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości i przeznaczony na spłatę kredytu jest wolny od podatku dochodowego?

2013.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-913/12/IB
     ∟1. Czy opisane w stanie faktycznym przyznanie RSU stanowi dla Wnioskodawcy przychód w podatku PIT? 2. Czy otrzymanie nieodpłatnie akcji Y na podstawie (w drodze konwersji z) RSU stanowi dla Wnioskodawcy przychód w podatku PIT - z jakiego źródła, w jakiej wysokości i w jakim momencie i zeznaniu powinien zostać rozliczony?3) Czy późniejsze zbycie akcji Y przez Wnioskodawcę będzie stanowiło dla Niego przychód w podatku PIT - z jakiego źródła i w jakim momencie i zeznaniu powinien zostać rozliczony? 4) W jaki sposób Wnioskodawca powinien określić koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w pytaniu nr 3?

2013.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-990/12-2/AA
     ∟W jaki sposób, prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, Wnioskodawca ma prawidłowo dokumentować nabycie towarów handlowych na tzw. „wystawkach”?

2012.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-817/12-4/MG
     ∟Uzyskany w 2011 r. dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji, nabytych nieodpłatnie przez Wnioskodawcę w 1999 r. nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do art. 19 wyżej cytowanej ustawy zmieniającej, w związku z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość uzyskanego dochodu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w powołanym powyżej art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca był obowiązany złożyć w stosownym terminie zeznanie roczne PIT-38 za 2011 r., zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2012.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-822/12-4/AA
     ∟W jaki sposób należy udokumentować nieodpłatne nabycie, pozyskanie towarów, przedmiotów za granicą na tzw. wystawkach?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj