Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kredyt preferencyjny

 

kredyt preferencyjny 7 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.82.2019.2.JR
     ∟Obowiązki płatnika.

2011.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-3/11/AW
     ∟Czy dopłaty do kredytu preferencyjnego, przekazywane zgodnie z umową kredytu preferencyjnego i umową trójstronną przez NFOŚIGW na konto bankowe B. S.A., można uznać za przychód dla Spółki w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy ewentualny przychód jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

2008.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-508/08/MH
     ∟Umorzenie części kredytu w świetle podatku dochodowego od osób prawnych.

2007.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-125/07/MT
     ∟Czy w związku z uzyskaniem w cenie pojazdu ubezpieczenia na okres dwóch lat i skorzystania z kredytu 50/50 bez oprocentowania Spółka powinna ujawnić przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, ustalony na zasadach podanych w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.11.02 - Izba Skarbowa w Łodzi - II-2/4218-0032/07/Int./AB
     ∟Czy umorzona Spółce przez bank część kwoty kredytu (na podstawie art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu obowiązujący do dnia 31.12.2004 roku – Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654 ze zm.) jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ? Wnioskiem z dnia 28.06.2007 r. Spółka zwróciła się z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew o interpretację przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie ...

2006.11.08 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423/116/06/MK
     ∟Pytanie dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanych zryczałtowanych kwot (subwencji) od importera pojazdów za udzielone kredyty promocyjne na zakup pojazdów.

2006.09.18 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie - PDFIII/415/1/323/2006
     ∟Spółka zawarła umowę o finansowanie akcji promocyjnej dotyczącej sprzedaży samochodów Mercedes przy pomocy kredytu DC Services Bank. Zgodnie z umową DC Bank i Dealer współfinansują promocyjną sprzedaż określonego typu samochodu marki Mercedes w ten sposób, że klient uzyskuje kredyt z zerową stopą procentową 0,00% na okres 12 miesięcy, a Dealer pokrywa część kosztów odsetek od tego kredytu. Czy kwota dopłaty do kredytu stanowi koszt uzyskania przychodów?Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, bu...

1

Dołącz do 41703 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj