Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kotłownia

 

kotłownia 85 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.98.2019.2.JC
     ∟Brak prawa do odliczania podatku w związku z realizacją projektu.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.20.2019.2.HW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.634.2018.2.SS
     ∟Prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne w ramach realizowanego projektu pn.: „Modernizacja kotłowni przy wykorzystaniu OZE w …”.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.593.2018.2.AS
     ∟Uznanie Powiatu za podatnika podatku VAT w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości oraz opodatkowania podatkiem VAT tej dostawy.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.495.2018.1.TK
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.372.2018.2.KR
     ∟Opodatkowanie dostawy kotłów, otrzymanej dotacji oraz prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.261.2018.2.AR
     ∟Teza - Możliwość zwrotu podatku naliczonego, związanego z wydatkami na realizację projektu pn. „(…)” w zakresie przygotowania odpowiedniej dokumentacji, wymiany kotłów oraz świadczenia usług związanych z nadzorem inwestorskim, świadczonych na rzecz mieszkańców;- Ustalenie stawki podatku dla otrzymanych przez Wnioskodawcę wpłat mieszkańców z tytułu przystąpienia do realizacji projektu;- Ustalenie, czy dotacja otrzymana na realizację zadania/świadczenia na rzecz poszczególnych mieszkańców stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.254.2018.2.NF
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy na realizację likwidacji kotłowni węglowych/kotłowni na węgiel i biomasę oraz opodatkowanie podatkiem VAT przekazania przez Gminę prawa własności kotłowni na pellet na rzecz mieszkańców.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.116.2018.2.AZ
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych przez Gminę w związku z realizacją projektu pn. „….”

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.815.2017.2.AZ
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych przez Gminę w związku z realizacją projektu pn. „….”

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.404.2017.2.SŚ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kotłowni.

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.198.2017.1.ZD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy obciążanie najemców lokali opłatami za media stanowi samodzielną czynność opodatkowaną VAT, czy też jest częścią świadczenia złożonego w postaci usługi najmu lokali w odniesieniu do opłat pobieranych z tytułu dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, odprowadzania wody deszczowej, wywozu śmieci i składowania odpadów oraz w odniesieniu do opłaty pobieranej z tytułu konserwacji kotłowni.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.389.2016.2.LG
     ∟zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do celów opałowych

2016.12.20 - Minister Finansów - PT8.8101.275.2016.PSG.849
     ∟Czy wytworzenie ciepła na potrzeby właścicieli oraz przychody z zaliczek na poczet mediów zużywanych przez właścicieli są obrotem w rozumieniu ustawy o VAT?

2016.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-541/16-3/MK
     ∟W zakresie opodatkowania czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2016.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-105/16-4/DC
     ∟Stawka podatku VAT dla robót budowlano-montażowych polegających na dobudowie kotłowni, robotach instalacyjno-montażowych urządzeń kotłowni oraz montażu komina stalowego.

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-393/16-2/RK
     ∟Opodatkowanie czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni ...”

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1115/15-2/EŻ
     ∟Czy osiągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową dochód z prowadzonej działalności może skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt. 44, czy jednak podlega opodatkowaniu?

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-1080/15-2/EŻ
     ∟Czy osiągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową dochód z prowadzonej działalności może skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych art. 17 ust.1 pkt. 44, czy jednak podlega opodatkowaniu?

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-1027/15/JJ
     ∟określenie stawki podatku VAT dla świadczonych usług polegających na wykonaniu kotłowni opartej na pompie ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/4512-1-281/15-4/WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku (Kotłownia).

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-871/15/AZ
     ∟brak możliwości zastosowania stawki 8% dla robót instalacyjno- budowlanych wykonanych w budynkach niemieszkalnych.

2015.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-708/15-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy energii cieplnej, pochodzącej z własnej kotłowni, do lokali mieszkalnych na rzecz członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

2015.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-918/15-2/EŻ
     ∟Czy osiągnięty przez Spółdzielnię Mieszkaniową w M. dochód z prowadzonej działalności może skorzystać ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt. 44, czy jednak podlega opodatkowaniu?

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-610/15-2/EŻ
     ∟Czy wygenerowany przez spółdzielnię mieszkaniową w O. dochód (nadwyżka sumy przychodów osiągniętych za dostarczoną energię cieplną nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy korzysta ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 44?

2015.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-440/15/IL
     ∟Czy kotłownia tj. pomieszczenie w którym znajdować się będzie kocioł na paliwo gazowe wraz z niezbędną infrastrukturą (instalacją) towarzyszącą należy wliczyć do powierzchni użytkowej mieszkania w myśl art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi?

2014.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-666/14-2/PK1
     ∟Czy zwrot różnicy pomiędzy ponoszonymi przez odbiorcę opłatami za ciepło z kotłowni olejowych a ceną ciepła wynikającą z taryfy miejskiej sieci ciepłowniczej będzie stanowić dla D. koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-209/14/PST
     ∟Czy środki finansowe w wysokości 11000 zł uzyskane przez Wspólnotę od Y stanowiące jedynie rekompensatę części kosztów poniesionych na budowę kotłowni są wolne od podatku od osób prawnych?

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-69/14/BP
     ∟Czy w przypadku zakupu eko - groszku dla potrzeb ogrzania lokali mieszkalnych (tj. 97,92% ogółu lokali) Wspólnota może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. w szczególności w zakresie zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwo domowe? Jaki dokument należy przedstawić sprzedawcy w celu zastosowania w/w zwolnienia?

2014.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-211/14/IL
     ∟Czy kotłownia, w której będzie znajdować się urządzenie grzewcze, oraz garaż zaliczają się do powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego?

1 2 3

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj