Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: konserwacja zabytków

 

konserwacja zabytków 75 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.747.2018.2.JN
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi konserwacji zabytków.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.627.2018.1.SS
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług konserwacji zabytków.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.405.2018.2.JR
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.400.2018.2.SK
     ∟w zakresie możliwości zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.61.2018.1.RH
     ∟Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi konserwacji zabytków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są zwolnione z podatku VAT?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP1/4512-25/15-5/17-S/RG
     ∟prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich, oraz brak obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-397/16/HD
     ∟Czy zatrudnienie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, specjalisty z dziedziny chemii i fizyki, w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań fizyko-chemicznych, o których mowa w stanie faktycznym, pozbawi Wnioskodawczynię prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej?

2015.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-25/15-4/RG
     ∟Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawczynię usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich oraz w zakresie braku obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1179/14/AD
     ∟Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie konserwacji zabytków będących obiektami architektonicznymi (zabytków nieruchomych) mieści się w zakresie działalności określonej w pkt 69 załącznika nr 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a w konsekwencji czy może opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej ?

2014.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-510/14-2/AG
     ∟Czy wykonanie usługi konserwacji wystroju kaplicy cmentarnej (wpisanej do rejestru zabytków) będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej na warunkach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)?

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-536/14-2/BH
     ∟Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi konserwacji zabytków ruchomych i sprzedaży praw do korzystania z dokumentacji powstałej w trakcie ich realizacji są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług.

2014.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-127/14-4/AG
     ∟Czy wykonanie usługi konserwacji wystroju kaplicy (wpisanej do rejestru zabytków), na którą składa się konserwacja sztukaterii, będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej na warunkach określonych ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)?

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-14/13-5/14-S/DG
     ∟W zakresie opodatkowania usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich w ramach konsorcjum realizującego inwestycję.

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-913/13/WRz
     ∟Czy świadczący usługi konserwatorskie może opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej ?

2013.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-471/13-2/SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu świadczenia usług przez archeologa i konserwatora zabytków.

2012.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-696/12/HD
     ∟Czy zawierając umowę o praktykach absolwenckich Wnioskodawca utraci prawo rozliczania dochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

2012.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-138/12/AT
     ∟Zwolnienia od podatku usług konserwatorskich i restauratorskich.

2012.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-43/12/TS
     ∟Opodatkowanie prowadzonych prac konserwatorskich.

2012.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-17/12/HD
     ∟Czy w związku ze zleceniem wykonania usług specjalistycznych artyście rzeźbiarzowi lub stolarzowi, poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło lub umowa zlecenia), wzrośnie wysokość stawki karty podatkowej, tak jak przy zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę?

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1508/11-2/SJ
     ∟Czy do wykonywanych prac konserwatorsko-budowlanych, restauratorsko-budowlanych wykonywanych w budynku Zamku tak siłami własnymi, jak i przy zatrudnieniu podwykonawców należy stosować zwolnienie z VAT?

2011.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1107/11-4/KG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na wykonywaniu nadzorów konserwatorskich, opracowaniu programów prac konserwatorskich, badań konserwatorskich i innej dokumentacji niezbędnej do wykonania pełnego procesu prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym w rejestr zabytków oraz usług polegających na wykonywaniu nadzorów konserwatorskich, opracowaniu programów prac konserwatorskich, badań konserwatorskich i innej dokumentacji niezbędnej do wykonania pełnego procesu prac konserwatorskich przy zabytku niewpisanym indywidualnie w rejestr zabytków, ale będącym w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej w rejestr zabytków.

2011.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-866/11/HD
     ∟Czy zatrudniając na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia artystę rzeźbiarza i stolarza utraci się prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

2011.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-901/11-4/MM
     ∟świadczone przez Wnioskodawcę (jako podwykonawcy robót) usługi polegające na konserwacji budynku Wydziału Fizyki Politechniki nie korzystają do dnia 31 grudnia 2011r. ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji są opodatkowane stawką podstawową w wysokości 23%.

2011.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-806/11-2/AP
     ∟Czy na wykonanie usług konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie z VAT?

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-743/11-2/AS
     ∟zwolnienie dla usług konserwatorskich i restauratorskich w przypadku umowy z podwykonawcami

2011.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-599/11/MS
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych kompleksowo usług konserwatorskich wraz z nadzorem konserwatorskim

2011.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-488/11-4/MS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwacji zabytków, ratowniczych badań archeologicznych i depozytu zabytków archeologicznych.

2011.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-416/11/TS
     ∟Czy konserwacja i rekonstrukcja witraży podlega zwolnieniu od podatku VAT?

2011.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-406/11/BK
     ∟Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 b znowelizowanej ustawy o VAT wykonywana przez Wnioskodawcę działalność zwolniona jest od podatku?

2011.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-389/11/BK
     ∟Zwolnienie od podatku - konserwator dzieł sztuki.

1 2 3

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj